Двама за Христос


Кирилица
PHO
Потребители
Статии
Новини
Съобщения
Azalia   27.07 08:51
Ох, Димитров...
забавляваш ме ,
прекрасно чувство за
хумор...
Поздравления! На
Rutbb благодаря за
всичко... знаеш
си... Сърдечно
благославям всички в
този сайт и с днешния
чудесен „стих на
деня” нека се
възрадваме,
насърчим и укрепим в
Господа: „За всичко
имам сила чрез Онзи,
Който ме
подкрепява.”
(Филипяни 4:13)
Слава да бъде на Него
завинаги! АМИН!
rutbb   27.07 00:16
https://www.youtube
.com/watch?v=RXsGrL
TMCj0
rutbb   27.07 00:10
Не, чрез сила, нито
чрез мощ, но чрез Духа
ми казва Господ.
Бъдете всички
благословени и
позволете на любовта
да свърже всичко в
съвършенство. Боби,
моля те не наранявай
тази чудесна сестра,
без да познаваш
сърцето й, уверявам
те един ден ще е трудно
да застанем на
проверка пред
Христа, говоря и за
себе си, защото
човешкият гняв
наистина не върши
Божията правда.
Човек гледа на лице,
но Господ гледа на
сърце, Слава на Името
му, Йеова-Ире,
Йеова-Нисий,
Йеова-Рафа, Йеова Ел
|Шадай -
Всемогъщият!
ddkdimitrov   26.07 20:45
Май ще е по-добре без
тоя чат, нали дечица.
Хубаво че и на амвона
не пускаха току така
всеки , хаха
:D
bobi3103   26.07 18:07
Не ме интересуват
тежненията и
смахнатия ти поглед
върху живота но не се
прави на библейска
учителка въпреки ,че
никой не ти иска
мнението и
възгласите хм и о-йее
показват само
лигавщина и
незрялост а
споровете ти с
просветена нас не ни
интересуват в и без
това бедната духовна
среда в този
сайт.Оправи си
черния силует и
приказния образ на
принцеса от
приказките и бъди
нормална и реална без
да изявяваш
непрекъснато себе си
-не си въобразявай
,че някой ще иска да
има нещо общо с жена на
неопределена
възраст, без град и
лигава принцеса от
приказките.ПРЕГЛЪТН
И

ГОРДОСТТА СИ И
ПЪТУВАЙ ПО ТЕЧЕНИЕТО
НА ЕЛЕМЕНТАРНОСТТА!
Azalia   26.07 16:46
На Боби ще кажа
следното: Това, че не
отговорих на личните
ти съобщения до мен и
се почувства обиден и
пренебрегнат, не е
мой проблем. Мой
личен избор и
решение, обаче, е на
кого да отговарям и с
кого да си пиша. Не
забравяй... като
всеки човек и аз имам
свободна воля и
правото да вземам
решения...а какви са
те, само Господ може
да ме съди! Не е нужно
да сипеш тук личната
си неприязън към мен,
защото не пожелах да
общувам с теб. И не
стига, че изля гнева
си в пощата ми, поради
което и те блокирах,
но сега продължаваш и
тук. Приеми, че не
винаги в този живот ще
става на твоето, на
това, което ти искаш,
а това, че съм решила
да не се
„сприятелявам” с
теб, не бива да е
причина да се гневиш и
да правиш опити да ме
„черниш” пред
другите. С гняв, яд и
злоба нищо не се
постига! „Човешкият
гняв не върши Божията
правда.” Та моля,
спри се и се дръж
мъжки... макар и да е
видно, че гордостта
ти е силно наранена
поради факта, че не ти
обърнах внимание.
Все пак, не е нужно от
това да правиш
какъвто и да е
проблем, да водиш
„война” с мен и да
сипеш обиди по мой
адрес с цел да ме
уязвиш. И, моля, не ми
дръж подобен тон,
първо, защото не го
позволявам, второ,
защото не ти приляга
като на мъж, уж зрял на
твоите години (поне
би трябвало)...
кавалер не бих могла
да кажа, защото е
явно, че не си и трето,
но ОСНОВНО, защото
подобно държание и
тон не подхождат на
Божий човек, за
какъвто се смяташ.
Казах достатъчно и с
това... приключих с
теб!
Azalia   26.07 16:42
Просветена, „...Бог
не е пратил Сина на
света, за да съди
света, но да бъде
светът спасен чрез
Него.”
Изобличението е
полезно, разбира се,
не го отричам, но
когато мислим за
спасението на
човешките души и те са
ни скъпи, така както
на Исус, то едва ли
изобличението е
начинът, с който да
докоснем сърцето на
един човек и да го
приведем при Бога.
Любовта е тази, която
привлича. Любовта е
тази, която прави
добро на ближния.
Любовта е силата,
способна да спасява.
Бог е любов! Нека и в
нас гори Неговата
любов, за да можем да
достигаме
недостигнатите!
bobi3103   26.07 13:53
AZALIA ,оправи си
държанието с
християните не ги
неглижирай и не учи
другите преди да
научиш себе си! НЕ
ПАРАДИРАЙ В САЙТА А СЕ
ДРЪЖ ЧОВЕШКИ!Не ми
трябва фалшивото ти
самочувствие и
псевдодуховност-так
а

че спести изявите си
от рода трябва и би
трябвало и преглътни
гордостта си тя на
никого не е
притрябвала!АМИН!
prosvetena   26.07 12:02
Напълно съм
съгласна,стига да
разбираме думата
Любов!"А ЛЮБОВ към
Бога е да пазим
Неговите
Заповеди"Много
добре трябва да се
различава човешката
Любов от
Божията!Убедена
съм,че не мислите,че
ако обичаш
брата/т.е.да му
правиш услуги,да го
наставляваш и др./а
това което Бог иска от
нас не го правим,че ще
угодим Богу?Най
важна е божествената
любов,която аз
поставам на първо
място,и точно тя ни
учи,че
изобличението към
брата е проява на
любов!Разбира се,че
трябва да е
съобразена с
божествения
характер.А относно
проповедникът ни,да
той е много строг,но
строг учител,добри
ученици!!!Бог да ви
благослови!
Azalia   26.07 10:34
Просветена, аз също
нямам нищо против
изобличението... но
изобличение без
любов вече не е
изобличение, а
осъждение.
Границата е тънка и
човек трябва да има
чувствителността на
Духа, за да не я
преминава и да
съгрешава като
вместо да изобличава
– съди. Защото Бог не
ни е отредил роля на
съдници, но сам Той е
Съдия! И хм... този
Ваш проповедник не
знам на какво Ви
учи... да, вероятно
има големи познания
по Божието слово и
добри намерения...
ноо ако у него няма
онази важна част от
Божието естество, а
именно ЛЮБОВ,
учението му не струва
и делата му няма да
дадат добър и траен
плод за Господа. „Ако
говоря с човешки и
ангелски езици, А
ЛЮБОВ НЯМАМ, аз съм
станал мед що звънти
или кимвал що дрънка.
И ако имам пророческа
дарба и зная всички
тайни и всяко знание и
ако имам пълна вяра,
тъй щото и планини да
премествам, а ЛЮБОВ
НЯМАМ, НИЩО НЕ СЪМ. И
ако раздам всичкия си
имот за прехрана на
сиромасите и ако
предам тялото си на
изгаряне, а ЛЮБОВ
НЯМАМ, НИКАК НЕ МЕ
ПОЛЗВА.” (І Кор.
13:1-3) Бог
употребява по мощен
начин ония, които
позволяват на
Неговата безусловна
любов да тече през тях
чрез думите, които
говорят и чрез
делата, които
вършат.
rutbb   25.07 20:20
Амин!
prosvetena   25.07 18:58
Всичко което съм
писала съм включвала
и себе си за проверка
на верност,истиност
и любов към Бога и
ближния.И никога не
съм се сърдила когато
са ме
изобличавали.Именно
заради това ходя при
Проповедник,който
не се страхува да
показва грешките
ни,да не би да загуби
от членовете
си.Напротив,казва,ч
е

по добре малко да
сме,ама както
трябва.На Бог не му
трябвали чада,които
градят със плява,а
със злато,върху
твърда
основа.Благодатта
Божия да преизобилва
над всички с чисти
сърца,и ревност за
Божието
дело1Амин!!!
prosvetena   25.07 18:45
Бог да благослови
всички Божии
чада,радвайте
се,когато сте в Бога и
Христа,не ще ви
вече"просвещавам",
не съм имала и такова
намерение
Azalia   25.07 15:22
Смятам, че повечето
тук добре познават
Божието слово... но
няма смисъл да си го
цитираме на кой както
му е угодно. Радвам
се, че имате познания
по Библията, но
никому не е нужна
такава демонстрация
на просветеност, още
повече, че самото
знание, без Духа на
Бога в него, не
ползва. Напълно
схванах намека Ви с
последния Ви пост.
Няма да го зачета,
т.е. да го отнеса към
себе си... защото не
ме касае. Моля, все
пак не се чувствайте
мразена, гонена,
отлъчена,
„(у)бита”... никой
няма такива мотиви и
намерения в сърцата
си за Вас...
напротив, лично аз Ви
благославям от сърце
и се моля Божият Дух да
работи във Вас и да
прави потребното, за
Божия слава! Амин!
prosvetena   25.07 14:03
"Ако светът ви
мрази,знайте,че
Мене преди вас е
намразил.Ако бяхте
от света,светът щеше
да обича своето,а
понеже не сте от
света,но Аз ви избрах
от света,затова
светът ви
мрази"..Ако Мене
гониха,и вас ще
гонят,ако са опазили
Моето учение и вашето
ще пазят.Но всичко
това ще ви
направят,заради
Моето име,защото не
познават Онзи,Който
Ме е пратил!""Ако не
бях дошъл и не бях им
говорил,грях не биха
имали,сега
обаче,нямат
извинение за греха
си....Ще ви отлъчат
от синагогите,даже
настава час,когато
всеки,който ви
убие,ще мисли,че
принася служба на
Бога.И това ще
направят,защото не
са познали нито
Отца,нито
Христа!...Така и вие
сега имате скръб,но
Аз пак ще ви видя и
сърцето ви ще се
зарадва,и радостта
ви никой няма да
отнеме!!!"Амин!
Azalia   25.07 13:13
Просветена, виждам,
че сте доста активна
тук и явно искате да ни
впечатлите с Вашата
просветеност, но не
смятам, че полето за
„изявите” Ви е тук и не
е нужно непрестанно
да „чукате” някой с
разни стихове, често
извадени от
контекста на Божието
Слово и/или дори в
противоречие с
Христовото учение,
но „служещи” за
Вашите изобличения.
Имам чувството, че
сте заслепена от
някаква своя
собствена
себеправедност и тук
се явявате като
някакъв съдник...
едва ли не прав и
съвършен винаги и във
всичко (поне така
изглеждате
отстрани). Моля да
преосмислите
поведението си и
занапред да
действате наистина в
унисон с Духа на Бога,
Който е Дух на Любов.
Защото Вашият дух на
себеправедност и
„просветност”
(който струи от
повечето Ви
послания) не върши
добро на ближния. Не
забравяйте, че и ние,
преди да станем „в
Христос”, бяхме от
числото на
грешниците... и
сега, поради Божията
милост, оправдани
чрез вяра, със страх
трябва да
изработваме
спасението си. Не е
проява на смирение и
просветеност да
мислите, че само Вие
познавате истината,
а другите, едва ли не,
са заблудени. Ще
завърша с І Кор.
10:12: „...Който
мисли, че стои, нека
внимава да не падне.”
rutbb   25.07 12:46
Амин и Амин!
DeN1SlAv   24.07 23:22
Амин!
ANNA   24.07 19:51
Благословени да сте ,
братя и сестри с добри
сърца и любов към
ближния ! А на този ,
който се превъзнася и
съди другия , ще кажа
едно -да си спомним
притчата за митаря и
фарисея и кой от
двамата беше
оправдан. Смирение
, любов , отричане от
греха-това са
добродетелите ,
които трябва да
растат в градината на
душата ни.И нека Бог
помага на всички ви.
prosvetena   24.07 15:52
Амин,благословен
онзи,когото Бог
определи,че
отговаря на тези
условия!Което пак
довежда до стиха,че
вяра само на думи,без
дела е МЪРТВА!Мъртви
сме и ние в Духа,ако
вярата ни не е
подплатена с угодни
Богу
дела."Праведния
чрез вяра ще живее,но
ПРАВЕДНИЯ!Благослов
ен

Бог,Благословени и
предците ни,от чиито
благословения ние
черпим,за да ни
призове днес Господ в
последно време,да
сме от
Неговите,Истинските
,Верните

Божии чада!Амин!!!
DeN1SlAv   24.07 12:19
Амин! Апостол Павел е
ЖИВ свидетел на
любовта Божия още
тогава.
rutbb   24.07 12:05
А Този, Който изпитва
сърцата, знае какъв е
умът на Духа, защото
Той ХОДАТАЙСТВА ЗА
СВЕТИИТЕ ПО БОЖИЯТА
ВОЛЯ! НО ЗНАЕМ, ЧЕ
ВСИЧКО СЪДЕЙСТВУВА
ЗА ДОБРО НА ТЕЗИ,
КОИТО ЛЮБАТ БОГА,
КОИТО СА ПРИЗОВАНИ
СПОРЕД НЕГОВОТО
НАМЕРЕНИЕ. Защото,
които предузна, тях и
предопредели да
бъдат съобразни с
Образа на Сина Му, за
да бъде Той
първороден между
много братя. А които
предопредели, тях и
призова, а които
призова, тях и
оправна, а които
оправда, тях и
прослави. И тъй какво
да кажем за това. АКО
БОГ Е ОТКЪМ НАС, КОЙ ЩЕ
БЪДЕ ПРОТИВ НАС?
Онзи, Който не пожали
и Своя Син, но Го
предаде за всички ни,
КАК НЕ ЩЕ НИ ПОДАРИ
ЗАЕДНО С НЕГО И
ВСИЧКО? КОЙ ЩЕ ОБВИНИ
И БОЖИИТЕ ИЗБРАНИ?
БОГ ЛИ, КОЙТО ГИ
ОПРАВДАВА? КОЙ Е
ОНЗИ, КОЙТО ГИ
ОСЪЖДА? ХРИСТОС ИСУС
ЛИ, КОЙТО УМРЯ, А ПРИ
ТОВА БЕ ВЪЗКРЕСЕН ОТ
МЪРТВИТЕ, КОЙТО Е ОТ
ДЯСНАТА СТРАНА НА
БОГА И КОЙТО
ХОДАТАЙСТВУВА ЗА
НАС? КОЙ ЩЕ НИ ОТЛЪЧИ
ОТ ХРИСТОВАТА ЛЮБОВ?
СКРЪБ ЛИ ИЛИ
УТЕСНЕНИЕ, ГОНЕНИЕ
ИЛИ ГЛАД, ГОЛОТА,
БЕДА ИЛИ НОЖ? /
Зашото, както е
писано: "УБИВАНИ СМЕ
ЗАРАДИ ТЕБЕ ЦЯЛ ДЕН;
СЧИТАНИ СМЕ КАТО ОВЦЕ
ЗА КЛАНЕ."/ НЕ; ВЪВ
ВСИЧКО ТОВА СТАВАМЕ
ПОВЕЧЕ ОТ ПОБЕДИТЕЛИ
ЧРЕЗ ТОЗИ, КОЙТО НИ Е
ВЪЗЛЮБИЛ. ПОНЕЖЕ СЪМ
УВЕРЕН, ЧЕ НИТО
СМЪРТ, НИТО ЖИВОТ,
НИТО АНГЕЛИ, НИТО
ВЛАСТИ, НИТО
СЕГАШНОТО, НИТО
БЪДЕЩЕТО, НИТО СИЛИ,
ВИСОЧИНА, НИТО
ДЪЛБОЧИНА, НИТО КОЕ
ДА БИЛО ДРУГО
СЪЗДАНИЕ ЩЕ МОЖЕ ДА НИ
О Т Л Ъ Ч И О Т БОЖИЯТА
ЛЮБОВ, КОЯТО Е В
ХРИСТА ИСУСА, НАШИЯ
ГОСПОД!
DeN1SlAv   23.07 17:55
Толкова е благодатно
да поемаме и
удобряваме доброто,
което Бог иска да
направи чрез нас!
Благословен да бъде
Бог! Той е по-мощен от
представите ни.
DeN1SlAv   23.07 17:53
prosvetena   23.07 16:57
Ако правиш
добро,знай кому го
правиш...прави
добро на благочестив
и ще получиш
отплата,ако не от
него,то от
Всевишния.Давай на
благочестив и не
помагай на
грешник.Прави добро
на смирен и не давай на
нечестив;затваряй
от него хляба и не му
давай,да не би чрез
това да ти
надделее,защото ти
би получил двойно зло
за всичкото
добро,което би му
направил,защото и
Всевишният мрази
грешниците,а на
нечестивци въздава
отмъщение.Давай на
добър и не помагай на
грешник!!!Син
Сирахов12/1_7
rutbb   22.07 21:31
Лана Ваусер
rutbb   22.07 21:30
Докато си отпочивах в
Неговото
присъствие, имах
видение. Видях
Господ да заповядва
на войнства от ангели
да дойдат на земята за
това, което Той се
канеше да направи.
Когато тези ангели
слязоха на земята,
видях, че са облечени
в нещо като
‘престилки‘, като
тези, които виждате
да носят
медицинските
сестри, когато
влизате за операция.
Видях ги да приготвят
операционни маси и те
правеха всичко да е
“готово”. Тогава
видях Него,
прекрасният Исус,
чудесният Исус, Той
влезе в
операционната зала и
попита тези ангелски
войнства дали всичко
е подготвено и
готово. Те всички
стояха мирно, на
позиция и
потвърдиха, че
всичко е на мястото си
за онова, което Той се
кани да направи. Той
започна да извиква
Своите хора. Онези,
които имат очи да
видят и уши да чуят,
чуваха звука,
призива и поканата от
Исус да дойдат
по-надълбоко, в това
място на отдаване, за
да може Той да работи в
техните сърца.
Наблюдавах, докато
човек след човек
влизаха в тази
операционна зала и
лягаха на леглото. С
огромна любов,
състрадание и утеха,
Той обясни, че тази
сърдечна операция
трябва да се извърши,
за да ги приготви за
онова, в което
предстои да встъпят.
Чух Господ да им
казва: “Новата
територия е ПЪЛНА с
повишение, но то
ТРЯБВА да бъде
ОСНОВАНО в
ЧИСТОТА!!!” Видях
скалпела, който Исус
вдигна, за да го
използва да започне
да отваря сърцата на
хората Си, но видях,
че с лявата Си ръка
поставя ръката Си на
сърцето им. Изведнъж
ме заобиколи
усещането, че Той
пуска упойка за
операцията. Зачудих
се какво
представлява
упойката, а Той ги
гледаше с голяма
усмивка, и каза:
“УПОЙКАТА и
ОТГОВОРЪТ винаги е
ЛЮБОВ. Той ВИНАГИ е
Моята любов. Защото
Моята любов винаги ще
ви утешава, ще
смекчава болката ви и
ще ви завежда в
ДЪЛБОКА почивка.”
rutbb   22.07 21:01
Исус е Наше
прибежище, Наш
Избавител! Исус е
Месията - да вярваме в
Него!
rutbb   22.07 21:00
https://www.youtube
.com/watch?v=htd6co
v4Ffg
rutbb   22.07 20:26
съвесТТА... какъв е
ПРОБЛЕМЪТ Научете
граматичните
правила
първоначално!
prosvetena   22.07 12:25
Разбира се,че
намеренията ми са
добри.За толкова
години във вярата все
пак съм разбрала,че
не можем да
кажем,любя Бога ако
не любим брата за
когото Христос е
умрял"Явно при
нас,където се
събираме реда е друг и
никой не се
сърди,когато се
изобличаваме за
поправление.Да
прощава
дамата,която не знам
защо се засегна от
словото цитирано тук
на стената.Ако
стиховете не се
отнасят за нея и
съвеста не я
осъжда,какъв е
проблема?
ddkdimitrov   22.07 12:14
Извинявай ако съм те
обидил все пак. Дори и
да имаш добри мотиви
от сърцето, щом
хората не го разбират
правлно. Това не е
начина.
prosvetena   22.07 12:13
Да си просветен,не е
кой знае
какво,братко.Това е
нещо
първоначално,важно
е да си проницателен и
съвършен!Затова,тов
а

не е проява на
гордост,а просто,че
си чел божието
слово.И защо ви
притеснява
цитирането на
стихове,нали
словото е мярката и
никой от себе си не
трябва да говори.Щом
словото ще ни
съди,значи от него
трябва да се
учим.Тези форуми
само за това да се
запознаваме и
утешаваме,че сме
много добре ли са?
ddkdimitrov   22.07 12:02
Чрез стиховете всеки
може да се отбранява и
напада. Просветена,
сега и аз мога да ти
засиля 2 стиха и да я
оборя. И така можем да
утре да спорим. Но не е
мъдро, нито
правилно.
Просветена, всеки
знае Словото, който
иска ще го изпълнява.
Тук едва ли познаваш
някого за да покажеш
нечии грешки. Ако
имаш откровение от
Бог за някого, кажи .
Ако ли не, защо се
мъчиш ? Аз ако бях
просветен колкото
теб, вероятно
първото нещо което не
бих направил е да
тръгна с никнейм
"Просветен"
prosvetena   22.07 11:56
Христос не трябва ли
да ни е за пример?По
Неговите стъпки да
вървим и да растем в
ръста на неговата
пълнота?Да имаме
неговия Дух.Какво
правеше Христос
когато влезе в
храма,взе бич и
изгони търговците и
др.Непрекъснато
изобличаваше;"Никой
от вас не изпълнява
закона,махни се
сатано зад мене,ти не
мислиш за божиите
неща а за
човешките/на
Петър/"и мн.др.Но
"Естествения човек
не побира това,което
е от Божия Дух а и не
може,защото не е
духовен самия
той"Изобличенията
трябва само да ни
радват,това е любов
към ближния!!!
rutbb   22.07 11:48
Да, замисляме се,
когато влизаш в
профилите ни и ни
даваш съвети, които
никой не ти иска! Не
създавай повече
интриги!!! Ти си
знаеш какво си
направила!!!
prosvetena   22.07 11:41
Изобличи мъдрия и той
ще те
обикне,изобличи
глупавия и той ще те
намрази!Прем.Нима
Бог не е казал,бъдете
съвършени?Как ще
стане това ако не си
показваме грешките
един на друг?Това е
любов към брата;да
махаш камъните на
препъване!Или дайте
да убием този,който
маха
препятствията.Защо
и други не го
правят,или се
страхуват да покажат
грешките ни.Разбира
се,че и аз грешя.а,да
не би да съм
божествено
естество.Но има
грях,има
съгрешение,има и
престъпление.Някой
може и да се
замисли,дай
Боже!Истината е над
всичко!!!Бог да ви
благослови!
rutbb   22.07 11:35
Не може добро дърво да
дава лоши плодове или
лошо дърво да дава
добри плодове. Матей
7:18
ddkdimitrov   22.07 11:34
"Обеца на ухото" за
всички нас (Яков
1:19)
rutbb   22.07 11:30
https://www.youtube
.com/watch?v=cH2PH0
auTUU Рапсодия

в синьо! Бъдете
благословени!
rutbb   22.07 10:37
Прочетете си І-во
Коринтяни 13-та
глава и се огледайте в
него като в огледало и
прегледайте сърцето
си, има ли от тази
любов Агапия в него! А
кой какъв е оставете
на Един Всемогъщ да
прецени, а също и
делата му.
Разбираме, че ВИЕ СТЕ
СЪВЪРШЕНА И
ПРОСВЕТЕНА, НО С
ОБРАТЕН ЗНАК.
rutbb   22.07 10:32
Сега, уважаема
ПРОСВЕТЕНА И
НЕПРОСВЕТЕНА -
добрият човек от
доброто си съкровище
изважда добри
плодове за
насърчение, а злият -
злото. Ясно е какво
има във Вашето сърце.
Ако имате нещо за
насърчение, нещо
издигащо, нещо
благодатно,
споделяйте. Да
съдите братя и
сестри, които не
познавате говори, че
много, много СТЕ
ПРОСВЕТЕНА! Оставям
всички да преценят
посланията Ви!
prosvetena   20.07 18:10
Вярващите трябва да
почитаме Бога Отца и
Неговия Син Исус
Христос,а не да се
прекланяме пред
човеци,които пак
човеци са ги
канонизирали за
светци,за да има
десетки празници,в
които поповете да
могат да ограбват
наивните
миряниVДопитвайте
се до словото Божие и
то ще ви каже,кои
празници са угодни
Богу.Нали на Бога
искате да угодите и на
Него да служите!!!
ANNA   20.07 17:29
Честит празник на
всички
именници! Живи и
здрави и свети Илия да
ви покровителства!
prosvetena   19.07 12:37
"Но в действителност
ви писах да не се
събирате с
някого,който се
нарича БРАТ ако е
блудник или
сребролюбец,или
идолопоклоник,или
хулител,или
пияница,или
грабител;с такъв
нито да ядете
заедно.Защото,каква
работа имам да съдя
вънкашните
човеци?НЕ СЪДИТЕ ЛИ
ВИЕ
ВЪТРЕШНИТЕ?докато
вънкашните Бог
съди.Отлъчете
нечестивия човек
изпомежду
си!!!"?Кор.5/11_13"
Изобличи

ближния,за да не
понесеш грях"
rutbb   18.07 22:31
Ние любим [Него],
защото първо Той
възлюби нас.20 Ако
рече някой: Любя
Бога, а мразя брата
си, той е лъжец;
защото, който не люби
брата си, когото е
видял, не може да люби
Бога, Когото не е
видял.21 И тая
заповед имаме от
Него: Който люби
Бога, да люби и брата
си.
prosvetena   18.07 19:52
Много от тук
присъстващите пишат
какви черти от
характера желаят да
притежава
партньорът до
тях.Пишат,пишат,по
няколко реда!А
притежавате ли
всички тия качества и
вие драги вярващи?Не
смятате ли,че и
човекът до вас ще иска
същото?Нека да си
кажем§и аз съм
човек,който греши и
има недостатъци,но с
подкрепа и
подходящият любящ
партньор ще успея да
се справя ако е божия
воля с недостатъците
си!!!Успех на всички
ни в това
начинание!!!
prosvetena   18.07 06:55
Бог да благослови
работната седмица на
всички за които да
ходят по стъпките
Христови е на първо
място в живота им!Да
ги укрепя в делата им и
да им дарува
приседналата при
престола Му
премъдрост,за да
познават от опит
каква е Божията
воля!Амин!!!
sibiesmi   17.07 20:54
sibiesmi   17.07 20:53
Господ да те
благослови,Просвете
на!Е

като не се отварят
очите все някой
трябва да го
направи!Слава на Бог
за теб!Макар че може
да си навлека
неприязънта на някой
,но няма
значение!Подкрепям
те напълно!
sibiesmi   17.07 20:49
sibiesmi   17.07 20:48
prosvetena   17.07 17:52
Как смятате уважаеми
вярващи всички
присъстващи тук с
профил са ревностни
вярващи,или са
решили да си намерят
покорни
съпрузи,защото е
естествено вярващ
човек да е
добър,скромен,покор
ен,честен,верен

не само към Бога и
бажиите чада а и към
съпруг|а.Оглеждат
кой колко е красив,а
така ли прави
Господ?Слава
Богу,че Бог гледа на
сърце а не на
лице,иначе пак
"Кифлите"щяха да се
уредят!Вярващи,отво
рете

сърцата си за
Благочестив
живот,морал,доброде
телност,ревност

да служим на Божието
дело.Покажете на
дело колко светъл е
вътрешният ви човек ,
не този,който тлее по
измамителни
страсти!И какви са
тези вярващи,които
имат хобита делата на
плътта и
тъмнината;спорт,теа
тър,ходене

на
опера,екскурзии,кин
о

и др.за които словото
е категорично,че
такива люде ще
наследят вечни
мъки!Това ли иска Бог
от нас,да си губим
благоприятното
време в служба на
Дявола?Да не
бъде!Замислете се и
стига сте
проповядвали,че сте
спасени по благодат а
продължавате да
вършите
престъпления!!!
rutbb   17.07 14:20
https://www.youtube
.com/watch?v=_BIYiD
Ki6EI Долу

на колене падам,
молитва към Тебе
отправям!
prosvetena   16.07 17:20
Шест дни да се върши
работа а седмият ден е
Събота на почивка
свята на
Господа.Всеки,който
върши работа в
съботния
ден,непременно да се
УМЪРТВИ...да пазят
съботата като я
празнуват в
поколенията си като
ВЕЧЕН ЗАВЕТ!Това е
знак между Мене и вас
до века!!!
prosvetena   16.07 17:12
"Помни съботния ден
за да го светиш.Шест
дни да работиш и да
вършиш всичките си
работи а СЕДМИЯТ ДЕН Е
СЪБОТА на Господа
твоя Бог.Да НЕ вършиш
в него никаква
работа,нито ти,нито
синът ти,нито дъщеря
ти,нито слугата
ти,нито слугинята
ти,нито добитъкът
ти,нито чужденецът
ти,който е вътре в
портите ти....А на
седмия ден Господ си
почина,затова
ГОСПОД БЛАГОСЛОВИ
СЪБОТНИЯ ден и го
ОСВЕТИ!!!Изход
20гл.
rutbb   16.07 12:13
https://www.youtube
.com/watch?v=LQkgbi
wyAaI
rutbb   16.07 12:12
"... Гневът Господен
се е сменил с
милост... Радвай се
Сионова дъщерю,
Ликувай Ерусалим,
Твоят цар е всред
тебе, зло няма да те
доближи!..."
rutbb   16.07 12:11
https://www.youtube
.com/watch?v=LQkgbi
wyAaI
rutbb   16.07 11:53
Исая 12 глава В онзи
ден ти ще кажеш -
Господи, ще Те
славословя, защото
дори и да си се
разгневил на мене,
гневът Ти се отвърна и
Ти си ме утешил. Ето,
Бог ми е спасение; ще
уповавам и няма да се
боя,
rutbb   16.07 11:52
В онзи ден ще кажете:
Славословете
Господа, прогласете
името Му, изявете
делата Му между
племената,
припомнете, че
Неговото име е
възвишено. Пейте на
Господа, защото
извърши велики дела,
нека това бъде
познато по цялата
земя. Извикай и
възкликни, сионска
жителко, защото
СВЯТИЯТ ИЗРАИЛЕВ Е
ВЕЛИК СРЕД ТЕБЕ!
rutbb   16.07 11:51
https://www.youtube
.com/watch?v=wt4dJI
xBtE4
rutbb   16.07 11:50
Благодарствена
песен за спасението
https://www.yo
utube.com/watch?v=w
t4dJIxBtE4
rutbb   16.07 11:48
Бъдете насърчени в
Господа! Хвалете
Името Му!
rutbb   16.07 11:47
Благодарствена
песен за спасението
https://www.yo
utube.com/watch?v=w
t4dJIxBtE4
prosvetena   15.07 18:05
ги върху скрижалите
на сърцето си.Кажи на
мъдроста;ти ми си
сестра и наречи
разума твой
сродник!!!"
prosvetena   15.07 18:04
"Пази заповедите Ми и
ще живееш,пази и
учението Ми като
зеницата на очите
си.Вържи ги на
пръстите си,
prosvetena   15.07 09:13
На земята вярващите
са милиони;но какви
вярващи са те?Ако не
бъдем от ВЕРНИТЕ на
Бога чеда не можем да
се надяваме на
спасение!Защо
вярващите забравят
да добавят към
израза"Бог е любов"и
това ;че Той е и Строг
Съдия!Не се
заблуждавайте;че
без стристното
изпълнение на
10Божии заповеди
точно както са дадени
на Мойсей на
планината ще може
някой да се спаси.Та
нали пише"Ако искаш
да влезеш в
живота;пази
заповедите"!!!
rutbb   12.07 23:02
Амин и Амин!
DeN1SlAv   12.07 18:33
Велик е Бог! Слава на
Бог! Той ни дава
повече, отколкото
осъзнаваме и все пак
ние се притесняваме.
Нека цялата ни грижа
опрем на
най-стабилната
опора - Самият Господ
и Спасител наш - Иисус
Христос.
rutbb   11.07 22:00
За това четем :
(1Коринтяни 2:9) "А
както е писано:
"Каквото око не е
видяло и ухо не е чуло,
и на човешко сърце не е
идвало, това е
приготвил Бог за
тези, които Го
обичат.",т.е. за
тези,които са
обикнали Неговото
идване и Неговото
дело на жертва от
Любов на
кръста,заради
нашите грехове.
-Жертва с която Той
плати,за да ни откупи
от проклятието на
греха,като
удовлетвори Божията
справедливост. Да ни
освободи и от
претенциите на
клеветника ни
сатана.(Откр.12:10)
Така чрез покаяние и
вяра да се отвори
достъп за всеки,към
безкрайната радост и
към славата на Бог,в
Неговото съвършено и
вечно царство..!
Затова,който
разбере това със
сърцето си,и
преживее дълбоко и
истински Божията
Любов,той е готов да
умира всеки ден за
себе си...Както и
Павел казваше:"Аз
всеки ден умирам."(1
Коринт.15:31)
Така че, да не се
обезсърчаваме, че на
нечестивите се
случва само добро, а
ние напразно сме
повярвали, както
казва Асав в един от
псалмите - ...
напразно ли аз
очистих сърцето
си...
miriam   10.07 06:49
защо сте ме изтрили от
скайпа и не мога да си
видя снимките
miriam   09.07 23:50
ЗАЩО МЕ ВОДИТЕ КАТО
НЕСЪЩЕСТВУВАЩ
ПОТРЕБИТЕЛ
prosvetena   09.07 18:05
Страхът Господен е
начало на мъдрост а тя
е от Божието слово;но
не се заблуждавайте
че сами ще разберете
тайните с които Бог е
облякъл всяко
нещо.Защото през
времената е
определял и хората на
които е разкривал
тези тайни!Бог ме
срещна със такъв
човек преди 20г.а ти
познаваш ли Божия
човек???
prosvetena   05.07 20:34
Човек е роден за добри
дела в които Бог
отнапред е наредил да
ходим!!!Бъдете
човеци с главна
буква!
miriam   03.07 15:28
НА 8; 9 И 10 ЮЛИ ЩЕ СЕ
ПРОВЕДЕ СЕДМИ
ПОСЛЕДЕН
МЕЖДУНАРОДЕН
ФЕСТИВАЛ ИЗРАЕЛ МОЯТ
ВЪЗЛЮБЕН. ЩЕ СЕ
РАДВАМ ДА СЕ ВИДИМ И
ЗАБАВЛЯВАМЕ ЗАЕДНО В
ГОСПОДА
00000   03.07 04:40
Бог знае нашите сърца
00000   03.07 04:39
Бог нашите желания и
мисли
nikipower   02.07 21:09
ne vsichki osoby tuk
sa takivi za kakivito
se prestaviat
povecheto sa do lini
licemery i izmamnici
i niamat nisto obsto s
BOG
rutbb   01.07 01:06
"През живота ви ще
минат мнозина, но ще
запомните тези,
в чиито очи сте
видели собствената
си душа!"
~ Конфуций

Добре дошли в "Двама за Христос"
Българският християнски сайт за срещи с приятели и запознанства. Семейни или несемейни, създайте Вашия профил и общувайте с другите, нека заедно да се изграждаме и насърчаваме във вярата и в общение един с друг!
Посетете ни във  Facebook и   Twitter

"Първо търсете Неговото Царство и всичко останало ще ви се прибави"!


БЛОГ »
Новини от "Двама за Христос" »         Други новини »         Статии »
12.03.2016   Среща на несемейни в Китен 21-27 август 2016
И това лято в Китен ще има събиране на несемейните християни от 21 до 27 август. Повече инфо тук...
12.03.2016   Среща на несемейни в Сливен 6-8 май
От 6 до 8 май ЕПЦ Сливен ще бъде домакин на среща на несемейни християни, организирана от Роси и Митко. Повече инфо тук...
12.12.2015   19 декември, 17ч, среща на несемейни в София
19 декември, 17ч, София, ОБЦ Бъдеще и надежда - среща на несемейни християни, новогодишно парти. Заповядайте!
20.10.2015   Парти/среща на несемейни
7 ноември, София, ул. Веслец 69, ОБЦ "Бъдеще и надежда", 17 часа, вход 10 лв
17.09.2015   Среща на несемейни християни във Велинград
Следващата среща на несемейни християни ще се проведе във Велинград на 16 и 17 октомври.  Прочетете още...
05.05.2015   Среща на ЦНХ в Китен
Традиционната лятна среща на Център за несемейни християни ще се проведе в Китен от 22 до 30 август...
02.03.2015   Юбилейна среща на Център за несемейни християни, София, 1-2 май 2015
Заповядайте на юбилейната среща на Център за несемейни християни (ЦНХ) по повод 20 години от началото на своето служение, ще се проведе в София на 1 и 2 май. За повече информация тук...
21.11.2014   Ново семейство
С Божия помощ имаме поредното семейство, създадено чрез служението на сайта...
08.10.2014   Среща на несемейни в Благоевград, 7-9 ноември
Следващата среща, организирана от Център за несемейни християни, ще се проведе в Благоевград на 7,8 и 9 ноември.
26.07.2014   Бени Хин в София - 11 септември
Бени Хин ще бъде в София на 11 септември, зала 1 на НДК. Повече информация тук...
Вход
Потребителско име:
Парола:
Регистрирайте се »
Забравена парола »
Стих на деня
Той ще Ме призове, и Аз ще го послушам; С него ще съм, когато е в бедствие; ще го избавя и ще го прославя. Псалми 91:15

Днес се молим за:
Божието дело на земята


Рожден ден имат:
Днес
SUNNY5
smarfelka
Утре
sandrela
arwoodco
taniyga
sladyrankataНачало |  Facebook |  Twitter |  Пишете ни |  Условия за ползване на сайта

2007-2016 Copyright © "Двама за Христос". Всички права запазени.   Дизайн: inet-partner.com