Двама за Христос


Кирилица
PHO
Потребители
Статии
Новини
Съобщения
rutbb   01.10 22:03
Уважаема сестро
Мириам, наистина
прекаляваш да се
бъркаш във всички
взаимоотношения. Но
Словото Божие казва -
като съветваш един,
два пъти човек,
остави го ... ето два
пъти получи вече
съвет и то от съвсем
различни хора.
Насърчавай хората,
не е необходимо само
да търсиш грешките
им, или се смяташ за
съвършена. Аз също
имам основание да ти
направя забележка и
то основателна, но
спирам до тук. Господ
да ти говори на
сърцето, ти си знаеш
какви ги вършиш и
говориш. Като си
нямаш друга работа,
отвори си Словото,
Книга Неемия, глава 9
и се помоли за
България.
miriam   01.10 09:20
БЛАГОСЛОВЕН ДА БЪДЕ
ТОЗИ ДЕН ОТ БОГА
ПОДАРЕН И ВСЯКО ДЕЛО
НА УМ И РЪЦЕ ДА Е ПО
БОЖИЕТ СЪРЦЕ
miriam   01.10 09:04
А ДАЛИ ЩЕ ВИСЯ ТУК ДЕН И
НОЩ СИ Е МОЯ РАБОТА
miriam   01.10 09:03
БОЛНАТА Е ПЛЪТНО ДО
МЕНЕ ВИНАГИ, КАКТО И В
МОМЕНТА. И НЕ МИ СЕ
БЪРКАЙ. ХА СЕГА ДА ТЕ
ВИДЯ
predator_ret   01.10 07:34
И стига си висяла тука
ден и нощ обръщай по
голямо внимание на
болната жена все пак
за това взимаш
заплата!
predator_ret   01.10 07:30
Miriam Мириам ех ех,
отново рискуваш с
неточна забележка
отново за кой ли път
пореден да си
навлечеш гнева
ми,знам че те е яд на
мен защото бях
причина да сложа едно
вето относно
прекомерните ти
слова и
многобройните ти
безмислени изяви
тука и маниии да четат
мислите и емоциите
ти, заедно с още хора
но другите се
вразумиха за което им
благодаря.
.Всъщност моята
мисия бе успешна
преди да вляза тука
това поле беше се
превърнало в диалог
между теб и Пиги много
луда работа единия
разказваше глупави
вицове и разни
тъпотии а другия му
акомпанираше.Мириам
няма как да приема
точно от теб да ми
правиш забележка но
ти явно филма
„усещане” не си го
гледала,и си знаеш
твоето. Обаче ако още
един път си позволиш
да ми направиш
неуместна забележка
било то за правописа
ми или словореда ми
/тук се смях наистина
,че точно ти си
позволи да го
направиш/ рискуваш и
то бая..... само
пробвай отново. И
стига с тези жалки
изпълнения....хвани
се за нещо а не като
удавник за сламка
MayBe   01.10 07:07
Здравейте приятели,
радвам се, че
излязохме от
дребнотемието и
взаимни
нападки.Моля ви,
нека да се
насърчаваме
взаимно, чрез
Божието
Слово.Благословен
ден и Божият мир да
пози сърцата ни!
miriam   30.09 22:20
ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ!!!!НАЙ-
СЕТНЕ

ДА ВИДЯ НЕЩО ПОВЕ4Е ОТ
ТЕБЕ ПРЕДАТОР
predator_ret   30.09 21:27
Не се страхувайте да
загубите тези,които
не се побояха да
загубят вас.Колкото
по-ярко горят
мостовете зад гърба
ви толкова по светъл е
пътя пред вас!
Омар Хайам
rutbb   30.09 02:09
Амин
miriam   29.09 22:49
КОГАТО ТИ МИ КАЗА
ТЪРСИ ЛИЦЕТО
МИ-МОЕТО СЪРЦЕ ТИ
КАЗА-ЛИЦЕТО ТИ ЩЕ
ТЪРСЯ ВИНАГИ
rutbb   29.09 20:51
Както еленът пъхти за
водните потоци, така
и душата ми жадува за
Господа!
MayBe   29.09 10:22
"23:6 Наистина
благост и милост ще ме
следват През
всичките дни на
живота ми; И аз ще
живея за винаги в дома
Господен." Псалм
23:6
rutbb   28.09 21:42
Amin i Amin!
MayBe   28.09 10:15
Да хвалим всички
Господа! "Славете
Господа, защото Той е
благ, защото е вечна
милостта Му. 2.
Славете Бога на
боговете, защото е
вечна милостта
Му. 3. Славете
Господа на
господарите, защото
е вечна милостта
Му; 4. Оногова,
Който едничък прави
велики чудеса,
защото е вечна
милостта Му; " Псалм
135: 1-4
MayBe   26.09 16:28
11 Затова
насърчавайте се един
друг, както и
правите.
........ 14 Молим
ви още, братя,
увещавайте
безчинните,
насърчавайте
малодушните,
поддържайте
слабите, бъдете
търпеливи към
всички.
15 Внимавайте,
никой да не връща
никому зло за зло; но
всякога търсете
доброто един на друг и
на всичките. Солунци
5:11; 14-15
rutbb   26.09 16:13
Бог настанява
усамотените в
семейство! Едно
насърчение и от мен!
MayBe   26.09 14:35
Здравейте и
благословен ден за
всички ни! Предлагам
ви, едно силно
свидетелство:По-дъл
бокото

изцеление http://ww
w.youtube.com/watch
?v=b8DVPn6kEPA
angelza_1972   25.09 22:11
angelza_1972   25.09 22:10
Aaaaa
angelza_1972   25.09 22:09
angelza_1972   25.09 22:09
angelza_1972   25.09 22:09
rutbb   25.09 16:30
https://www.youtube
.com/watch?v=G-ujO3
rmfFg Молитва

за теб. Гледайте
всеки има нужда да се
покае.
predator_ret   25.09 14:43
alexander 25.09
07:20 Aз съм до тук
Разгеле,има
напредък..
MayBe   25.09 12:38
Една проповед за
"Просперитетно
Евангелие"!
http://www.youtube.
com/watch?v=V-SmfAM
n_1Y
MayBe   25.09 09:22
" 4:14 Не влизай в
пътеката на
нечестивите, И не
ходи по пътя на
лошите. 4:15
Отбягвай от него, не
минавай край него.
Отклони се от него и
замини. 4:16 Защото
те не заспиват, ако не
сторят зло, И сън ги не
хваща, ако не спънат
някого." Притчи
4:14-16
alexander   25.09 07:20
Aз съм до тук дрaките
дa се дрaчaт пък и тези
дето дaвaт много
aкъл!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!?!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!
miriam   25.09 04:31
НЕ МИ Е ЯСНОСАМО
КАК ЩЕ СЕ ПОНАСЯТ
ГОРЕ-В ЦАРСТВОТО
НЕБЕСНО И КОЙ ЩЕ ГИ
ТЪРПИ ТАМ ТАКИВА
ДРАКИ
miriam   25.09 04:29
ДАНИ, ТЕЗИ НЯМА ДА
СПРАТ ДА СЕ ДРАПАТ!
ПО-ДОБРЕ СИ СТОИ
НАСТРАНИ И ГЛЕДАЙ
КАКВО ПРАВЯТ САМО ОТ
ВРЕМЕ НА ВРЕМЕ ИМ
ПУСКАЙ ПО НЕЩО
УСМИРИТЕЛНО И НЕ ИМ СЕ
ВРЪЗВЯЙ НА
ДЕТИНСКИТЕ ИМ
КАПРИЗИ
dani_angel   24.09 20:17
Пак ли почвах
те.Стига де
престанете вече.
alexander   24.09 15:50
Aйде нa рaботa кaто си
умнa дa
видим0000000000#0#0
#000000000099009
LilacOrchid   24.09 15:36
"Устата на безумните
изригват глупост"
(из Притчи)
alexander   24.09 15:09
Нямa смисъл
отигрички нa
рaботa0000000000000
00000000000
alexander   24.09 15:08
Aйде нa рaботa болни
мозъци0000000000000
0000000000
LilacOrchid   24.09 14:57
"Господ пази
верните, а въздава
изобилно на онези,
които се държат
горделиво." (из Пс.
31:23)
LilacOrchid   24.09 14:56
Ама както казах
по-рано: "От думите
си ще се оправдаеш и
от думите си ще се
осъдиш." (Матей
12:37)
LilacOrchid   24.09 14:55
Predator_ret, той си
мисли, че живее по
Словото. Жалко!
Наистина жалко! Един
сериозно заблуден
човек! Господ да го
пожали!
LilacOrchid   24.09 14:52
alexander, в Псалм
31:18 се казва: "Нека
онемеят лъжливите
устни, които говорят
против праведния
нахално, горделиво и
презрително."
predator_ret   24.09 14:49
Себе си ли визираш ве
мухъл!
alexander   24.09 14:45
Aйде нa рaботa
фaрисеи дето го четът
без дa го живеят с
лопaтa дa ги
ринеш#0#0#0#0000000
000000000
alexander   24.09 14:42
Ей умрял не ми
повтaряй думите aйде
нa
рaботa0000000000000
00009
predator_ret   24.09 14:33
УБИЙ ГЛУПАКА
ПСИХОПАТ С
МЪЛЧАНИЕ,ИГНОРЕ!
LilacOrchid   24.09 14:24
Матей 12:37: "Защото
от думите си ще се
оправдаеш и от думите
си ще се осъдиш."
alexander   24.09 14:23
Aйде нa рaботa
0000000000000000000
00000,че

еднa пaткa много
мислилa и
умрялa#0#00000000
LilacOrchid   24.09 14:13
"А Господният слуга
не бива да е
крамолник, но трябва
да бъде кротък към
всичките, способен
да поучава, търпелив
с кротост да увещава
противниците, та
дано би им дал Бог
покаяние, за да
познаят истината и да
изтрезнеят, като се
избавят от примката
на дявола, от когото
са уловени живи, за да
вършат Божията
воля." /2Тимотей
2:24:26/
alexander   24.09 14:12
Добре че го четеш дaно
стaне живот в теб aйде
нa
рaботa0000000000000
0000000000000000000
0
LilacOrchid   24.09 14:06
"Напомняй им ....да
бъдат готови за всяко
добро дело, да не
злословят никого, да
не бъдат крамолници,
да бъдат нежни и да
показват съвършена
кротост към всичките
човеци... А отбягвай
глупавите
разисквания,
родословия,
препирни и карания
.... защото те са
безполезни и
суетни." (из Тит,
гл.3)
alexander   24.09 14:05
Свинятa много чете
aмa не живее според
Словото вън лудите от
дaйтa#0#0#000000000
000000000000
LilacOrchid   24.09 14:01
Специално за теб: от
Посланието на
апостол Павел до
Ефесяните, гл. 4:
"...моля ви да се
обхождате достойно
на званието, към
което бяхте
призовани, със
съвършено смирение и
кротост, с
дълготърпение, като
си претърпявате един
друг с любов и се
стараете в свръзката
на мира да опазите
единството в Духа.
...да не бъдем вече
деца, ...но
действуващи истинно
в любов, да пораснем
по всичко в Него,
Който е главата,
Христос .... Прочее,
това казвам и
заявявам в Господа,
да не се обхождате
вече, както се
обхождат и
езичниците, по своя
суетен ум, помрачени
в разума и странни на
живота от Бога поради
невежеството, което
е в тях и поради
закоравяването на
сърцето им, които,
изгубили чувство, са
се предали .... да
вършат ненаситно
всякаква нечистота.
Но вие не сте така
познали Христа;
понеже сте чули и сте
научени от Него,
(както е истината в
Исуса), да
съблечете, според
по-предишното си
поведение, стария
човек, който тлее по
измамителните
страсти, да се
обновите в духа на
своя ум и да се
облечете в новия
човек, създаден по
образа на Бога в
правда и свЯтост на
истината....Гневете
се, но без да
съгрешавате;
слънцето да не залезе
в разгневяването ви;
нито давайте място на
дявола. ....Никаква
гнила дума да не
излиза от устата ви,
но онова, което е
добро, за назидание
според нуждата, за да
принесе благодат на
тия, които слушат; и
не оскърбявайте
Светия Божий Дух, в
когото сте
запечатани за деня на
изкуплението;
всякакво огорчение,
ярост, гняв, вик и
хула, заедно с всяка
злоба, да се махне от
вас; а бивайте един
към друг благи,
милосърдни;
прощавайте си един на
друг, както и Бог в
Христа е простил на
вас.” АМИН!
LilacOrchid   24.09 13:58
Мъчно ми е, че си
духовно замъртвял,
наистина!
LilacOrchid   24.09 13:57
ТОЛКОВА ГНЯВ! БИВА
ЛИ???
LilacOrchid   24.09 13:57
"...и дори да ми
нарани петата, аз ще
му строша главата -
защото моят Бог е
обещал" (така
продължава песента)
alexander   24.09 13:56
Към сaйтa зa луди и
умрели#0#0#0#000000
0000000000000000000
00000
LilacOrchid   24.09 13:56
Дано вече проявиш
разум, щото
„Победата е моя, щом
боят е на Бог” (както
пеем в една прекрасна
християнска песен)
LilacOrchid   24.09 13:54
Ай, сам се пожали!
LilacOrchid   24.09 13:54
Всеки път Мечът на
Духа - Божието Слово
ще те сече!
LilacOrchid   24.09 13:53
Ай, наистина,
приключи с нас и
повече не ни
репликирай,
щото...НЯМА СМИСЪЛ,
не го ли разбра вече?
LilacOrchid   24.09 13:53
Ти непрекъснато ми
отговаряш...но поне
да казваше нещо
стойностно, пък
то....само
глупости! Нали
знаеш, че за всяка
празна дума ще
отговаряш в съдния
ден!
alexander   24.09 13:50
Aз съм приключил с вaс
ти ми отговaряш вън
лудите от
сaйтa#0#0#0#0000000
000000000
LilacOrchid   24.09 13:48
НА НИКОЙ НЕ СИ
ИНТЕРЕСЕН!
LilacOrchid   24.09 13:48
Всъщност, не държа да
ми отговаряш,
щото... не си ми
интересен!
LilacOrchid   24.09 13:48
Миличък,
граматиката ли си
глътна???
LilacOrchid   24.09 13:47
От Ефесяни, гл.6:
"Най-после,
заяквайте в Господа и
в силата на Неговото
могъщество.
Облечете се в Божието
всеоръжие, за да
можете да устоите
срещу хитростите на
дявола. Защото
нашата борба не е
срещу кръв и плът, но
срещу началствата,
срещу властите,
срещу духовните сили
на нечестието в
небесните места.
Затова вземете
Божието всеоръжие,
за да можете да
противостоите в злия
ден и като надвиете на
всичко, да устоите.
Стойте, прочее,
препасани с истина
през кръста си и
облечени в правдата
за бронен нагръдник,
и с нозете си обути с
готовност чрез
благовестието на
мира. А освен всичко
това, вземете вярата
за щит, с който ще
можете да угасите
всичките огнени
стрели на
нечестивия; вземете
тоже за шлем
спасението и меча на
Духа, който е Божието
слово; молещи се в
Духа на всяко време с
всякаква молитва и
молба, бидейки бодри
в това с неуморно
постоянство и
моление за всичките
светии... Благодат
да бъде с всички,
които искрено любят
нашия Господ Исус
Христос. [Амин]"
LilacOrchid   24.09 13:46
Ние добре знаем, че
нашата борба не е
срещу плът и кръв!
LilacOrchid   24.09 13:46
РОБУВАЙ НА ДЯВОЛА,
ЩОМ ТАКА ТИ ХАРЕСВА!
LilacOrchid   24.09 13:45
ХАЙДЕ, ДАВАЙ ДА ВИДИМ
НА КАКВО ЗЛО ОЩЕ СИ
СПОСОБЕН!
LilacOrchid   24.09 13:45
ОБАЧЕ НАИСТИНА НЕ СЕ
УСЕЩАШ КАК СЕ
ИЗЛАГАШ!
LilacOrchid   24.09 13:45
НИЩО ХУБАВО,
БЛАГОДАТНО,
НАСЪРЧИТЕЛНО...ЗА
ЖАЛОСТ!
LilacOrchid   24.09 13:44
Отново БЕЗСИЛИЕ И
ЗЛОБА!
LilacOrchid   24.09 13:44
За себе си ли
говориш???
alexander   24.09 13:43
Педерaси и боклуци
вън от
сaйтa#0#0#0#0000000
0000000000000000000
0000
LilacOrchid   24.09 13:36
Ми той толкова може,
остави го! Не виждаш
ли, че не казва нищо
свястно и
стойностно, само
обиди, вулгарности,
цинизми,
простотии...Явно
това му е в сърцето,
щото каквото
преизпълва сърцето,
това говорят устата!
Казах: ПЪЛЕН
IGNORE!!! Само това
заслужава!
predator_ret   24.09 13:33
НЕЩАСТЕН ГЕЙ!
predator_ret   24.09 13:33
ОбижДАШ ЖЕНА ЛИ ВЕ
ДЕГРАДИРАЛ
ПСИХОПАТ.ЛЪСКАЙ
БАСТУНА ЩОТО НЯМА ДА
ВИДИШ СКОРО ......
alexander   24.09 13:27
Ей прaсе пaк зaпочнa
бегaй към друг сaйт не
ме зaнимaвaй с
глупости00000000000
000#00000000000000
LilacOrchid   24.09 13:03
Еееех, добре че някои
сме на плиткото, щото
други....са
нагазили дълбоко в
кал и тиня.
alexander   24.09 12:59
Ех че смешно
плитко,плитко
бегaй00000000000000
0000000
LilacOrchid   24.09 12:42
Аааа, predator_ret,
да не забравя, днес ти
си на тигана с
палачинките като
си дойда ще видя как си
се справил
...Таааа,
запрятай ръкавите и я
почвай...ако има
нещо, знаеш ми
телефона...И моля
теее, не пиши тука
щото...заради тоя
варналията накрая ще
останем без
вечеря....той май
иска да се присъедини
към нашата трапеза,
ноо...рано му е,
гледам все още е на
мляко, не е за
по-твърда храна
Ха-хааа....че и
чувство за хумор
няма...милият...кат
о

гледам хич няма да ни
свикне на лафовете
alexander   24.09 12:27
Смешниците дa
бегaт00000000000000
0000000000


Добре дошли в "Двама за Христос"
Посетете и новия портал "За Христос" - http://zahristos.org
Българският християнски сайт за срещи с приятели и запознанства. Семейни или несемейни, създайте Вашия профил и общувайте с другите, нека заедно да се изграждаме и насърчаваме във вярата и в общение един с друг!
Посетете ни във  Facebook и   Twitter

"Първо търсете Неговото Царство и всичко останало ще ви се прибави"!


БЛОГ »
 
 
Новини от "Двама за Христос" »         Други новини »         Статии »
26.07.2014   Бени Хин в София - 11 септември
Бени Хин ще бъде в София на 11 септември, зала 1 на НДК. Повече информация тук...
17.07.2014   Нова книга от Мартин Ралчевски -
"Това високо и силно момче, този мой брат и приятел пише както винаги! Така си казах, когато прочетох „Емигрант“. Обезоръжаващо честно! Обикновено и мъдро. Скромната му, силна, естествена като въздух или като камък правдивост предизвиква нещо като смут... "
25.06.2014   29 юни - пикник за несемейни християни в София
Пикник в околностите на София, специално за несемейни християни. Повече инфо тук...
09.06.2014   Среща на несемейни християни в Китен - 23-30 август
Център за несемейни християни организира поредната си среща в Китен от 23 до 30 август. Повече подробности прочетете ТУК.
11.04.2014   Среща на несемейни християни - Благоевград, 16-18 май
Предстои следващата среща, организирана от Център за несемейни християни - Благоевград, 16-18 май...
23.02.2014   Нов християнски портал
Приятели, вече работи новият християнски портал "За Христос" - zahristos.org - съвременна платформа, която предоставя много възможносто за интернет комуникация....
02.10.2013   Mладежка конференция „Живей за Исус“ 2013 , Пловдив
младежка конференция „Живей за Исус“ 2013 , Пловдив. Вижте повече тук...
20.09.2013   Среща на несемейни християни, организирана от ЦНХ - 25-27 октомври
Предстои следващата среща, организирана от Центъра за несемейни християни, ще се проведе в Момин проход от 25 до 27 октомври...
03.08.2013   Обновен е списъкът с радио станции
Специално обновихме списъкът с радио станции. Слушайте най-популярните християнски песни ТУК
04.07.2013   Среща на несемейни в Китен, 24-31 август
Център за несемейни християни организира поредната си среща в Китен от 24 до 31 август. Повече подробности прочетете ТУК.
Вход
Потребителско име:
Парола:
Регистрирайте се »
Забравена парола »
Стих на деня
Слушай, Израилю; Иеова нашият Бог е един Господ; и да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичката си сила. Второзаконие 6:4-5

Днес се молим за:
Божието дело на земята


Рожден ден имат:
Днес
Mila
Утре
shukriНачало |  Facebook |  Twitter |  Пишете ни |  Условия за ползване на сайта

2007-2014 Copyright © "Двама за Христос". Всички права запазени.   Дизайн: inet-partner.com