Двама за Христос


Кирилица
PHO
Потребители
Статии
Новини
Съобщения
alexander   15.09 11:52
A сегa сестричке
певичке сaмa се хвaнa
в кaпaнa нa твоите
бръщaолевици.Първо
не съм следвaщият,a
ти си
следвaщaтa,зaщото
крaмолничеството и
зaвистa идвaт от тебе
и недей ми говри зa
мъдрост кaкто пише в
Библиятa,зaщото тя
се отнaся до
тебе.Който мисли,че
е мъдър,a е нищо той
мaми себе си.И по
времето нa Исус и сегa
религиозните нa
деня,a не вярвaщите
знaят много добре
Библиятa,но те Я
четaт,кaкто дяволът
чете Евaнгелието.И
дa не ти повтaрям
кaкво се получaвa,че
крaдецът викa дръжте
крaдецa.
LilacOrchid   15.09 11:18
Минавам към
следващия: Борисе,
СПРИ с коментарите си
по мой адрес! Айде,
моля, без обсъждания
на профила ми повече!
Дали ще си сложа
снимка, ще си пиша
града и годините – си е
моя работа!!! Това аз
го решавам и няма да
позволя някой да ми
диктува и да ми се
налага! Имам
свободна воля! Не
държа да бъда приета и
одобрена от някои
хора (те се сещат кои
са), Божието мнение и
оценка са важни за
мен! Важното е Бог да
ме приема, пък
човеците...всеки
сам си решава. То
който трябва от тях да
ме приеме на
сериозно, ще ме
приеме. Не се кахъри,
макар и с оскъдни
данни, то който
трябва да ме потърси,
ще ме потърси... Бог
си знае работата! И
въобще не ме
интересува мнението
ти за мен, не си фактор
в живота ми! Не съм
длъжна да ти давам
каквито и отчети за
себе си и си в голяма
грешка, ако си
въобразяваш, че по
някакъв начин ме
докачаш с изцепките
си по мой адрес. Така
само излагаш себе си!
Мнооого над тези неща
съм! Относно дарбата
ми – като не знаеш как
да се справиш с мен,
това ли измисли?
Много „мъжко”, няма
що! Май завиждаш, и ти
явно искаш да имаш
уста, която казва
истината,
възвестява правда и
призовава към мир,
единство и любов, но
при теб нещата не се
получават!Ама ти
голям интерес
проявяваш към мен и
predator_ret, чак си
съчини и история, че
живеем заедно. Ооо, я
влез в час и стига ръси
глупости! Ето и
поредните:
„прозаични и
елементарни”, „от
вас двамата почна да
вони”„просто никоя”
– прекрасно!!!,
много благодатни
думи!!! Господ
сигурно много се
гордее с тебе!
Проявил си се много
достойно! Нека Бог
отсъди и ти въздаде за
казаното! Ти си
поредния „голям
пример” за Христос!
Цитираш стихове, а
пък живота ти е в пълно
противоречие с
Божието Слово! Чудя
се как някой хора не
осъзнават, че са СРАМ
за Тялото Христово!
Пишеш: „Аз съм умен” –
айде сега внимателно
прочети следните
пасажи от Библията:
„Нека те хвали друг, а
не твоите уста, чужд,
а не твоите устни.”
„Видял ли си човек,
който има себе си за
мъдър? Повече
надежда има за
безумния, отколкото
за него.”(из
Притчи), „Защото,
ако някой мисли себе
си за нещо, а не е нищо,
той мами себе си.”
(Галатяни 6:3).
Казваш: „има две думи
– святост и граница!”
С поведението и
отношението си – сам
осъди себе си! „По
думите си ще бъдеш
оправдан и по думите
си ще бъдеш осъден“.
(Матей 12:37). В теб
за жалост няма нито
святост, нито
граница. И пак ще те
препратя към Словото
(щото се опитваш нещо
да ни учиш за жените и
разни други неща):
„Братя мои, не
ставайте мнозина
учители, като
знаете, че ще приемем
по-строга присъда.
Защото ние всички
грешим в много неща; а
който не греши в
говорене, той е
съвършен мъж,
способен да обуздае и
цялото тяло. Така и
езикът е малка част,
но с големи неща се
хвали. Ето, съвсем
малък огън, а колко
голяма гора запалва!
...езика никой човек
не може да укроти;
неудържимо зло е,
пълен със
смъртоносна отрова.
С него благославяме
Бога и Отца и с него
кълнем хората,
създадени по Божие
подобие! От същите
уста излизат и
благословение, и
проклятие! Братя
мои, това не трябва да
бъде така. Кой от вас е
мъдър и разумен? Нека
показва чрез своето
добро поведение
делата си в кротостта
на мъдростта. Но ако в
сърцата си имате
горчива завист и
свадливост, не се
хвалете и не лъжете
против истината.
Това не е мъдрост,
която слиза от горе, а
е земна, плътска,
дяволска; защото,
където има завист и
свадливост, там има
неуредици и всякакво
зло. Но мъдростта,
която е от горе, е
преди всичко чиста,
после миролюбива,
кротка, отстъпчива,
пълна с милост и добри
плодове,
безпристрастна и
нелицемерна. А
плодът на правдата се
сее в мир от
миротворците. (из
Яков, гл.3). Е,
Борисе, разбра ли
нещо от тези думи на
Господ? Пишеш още:
„промяната е личен
акт” – при теб явно
този личен акт не
работи. Плътският
човек е взел превес
над духовния. Вместо
думите ти да са извор
на живот, те са срам и
позор за Христос!
Плюй си на воля за мен,
за predator_ret и за
който си искаш!
Каквото сееш, това и
ще жънеш! – както
казваш Словото е
вярно! Аз пък те
благославям,
благославям и
alexander, защото
първо искам да съм
покорна на Христос и
второ, знам, че който
благославя, сам ще
бъде благословен!
Айде, останете си със
здраве! Бог да ви
говори чрез Святия Си
Дух!
LilacOrchid   15.09 11:17
аlexander, изтъкан
си от противоречия!
Цитирам те: „Ние
християните трябвa
дa се променяме в
обрaзa нa Исус
Христос,a не дa
прaвим кaто хорaтa в
светa.Зaщото Христо
с

ни е призовaл дa
обичaме нa първо
място Него и ближния
си кaто себе си.” Даа,
добре казано, но ако
се и изпълнява, би
било още по-добре! Не
е важно да си силен
само на думи, но на
дело! „По делата им ще
ги познаете”, а
твоите показаха що за
християнин си! Да
знаеш нещо на теория е
едно, но да го
практикуваш – съвсем
друго. От това, което
си написал (грозните
ти и обидни думи,
заклеймявания и
прочие) си личи колко
се променяш по образа
на Христос. Къде ти я
святостта, любовта,
мира,
дълготърпението и
прочие, към които Бог
ни призовава???
Плодът на Духа
абсолютно отсъства
при теб (за справка
Галатяни 5:22). Ако
развиваме „плода на
Духа“, резултатите
ще се виждат ясно от
начина, по който
говорим и постъпваме
и ще прославят нашия
Бог. Ако си наистина
умит със
скъпоценната
Христова кръв и си
ново създание,
никога, ама
НИКОГА!!! не би
дръзнал да се държиш
по този недостоен
начин. Казваш: „А не
да правим като хората
в света” – ти да не
мислиш, че постъпи
свято и праведно,
според Божията
воля??? Нима не
постъпи като
светски, непокян и
непросветен духовно
човек като избълва
всички тези грозни и
обидни думи? Зад тях
ясно прозира
следното: слабост,
безсилие, липса на
смирение и страх от
Господа, липса на
духовна зрялост, на
духовни ценности и
добродетели.
„Изработвайте
спасението си със
страх и трепет” –
казва Божието Слово.
Но ти явно рядко го
отваряш и не се учиш
според написаното в
него. Това е тъжно и
жалко! Ако Бог е твоят
Баща, трябва да се
учиш за всичко от
Него. С прискърбие
мога да кажа, че си
причина да се хули
славното Му име! Бог
заслужава
най-доброто ни и ние
заради Него трябва да
се стремим към
съвършенство! Няма
его, няма упорство на
собственото ни сърце
– пред нас стои Исус
разпнат и ние вече не
живеем за себе си, но
за Него! Пишеш ми:
„моля те не ми цитирaй
Библиятa” – ми че
какво да ти цитирам –
нещо от вестници,
списания, интернет?
Божието Слово е
Абсолютният
Авторитет за мен,
Наръчника на живота
ми и Ръководството ми
за живот в Христос,
така че който иска да
живее според Божия
стандарт, ТРЯБВА
всеки ден да чета
Библията, да се
оглежда в нея, да се
уча от нея и да се
изпълва с мъдрост,
сили, желание и воля
да расте във вярата и
да става подобен на
Христос! Божието
Слово е сила и живот –
истинно,
непреходно, вярно,
живо и деятелно! А и
Словото е Бог! Чрез
Него Той ни говори и ни
води в мъдрост,
истина, правда,
святост, мир и любов.
Казваш значи:
„Христос ни е
призовaл дa обичaме
нa първо място Него и
ближния си кaто себе
си.” В думите ти обаче
не прозира и капка
любов към ближния.
Цитирам пасажи от І
Йоан „Който казва:
Познах Го, а
заповедите Му не
пази, е лъжец и
истината не е в него.
Но който пази словото
Му, Божията любов в
него наистина е
съвършена. По това
знаем, че сме в Него.
Който казва, че стои в
Него, сам е длъжен да
ходи, както е ходил
Христос.... Който
казва, че е в
светлината, а мрази
брат си, той и досега е
в тъмнината...Който
мрази брата си, той е в
тъмнината и в
тъмнината ходи и не
знае къде отива,
защото тъмнината е
заслепила очите му.
...Който не люби
брата си, остава в
смърт. Всеки, който
мрази брата си, е
човекоубиец и вие
знаете, че в никой
човекоубиец не
пребъдва вечен
живот...Любезни, да
любим един другиго,
защото любовта е от
Бога и всеки, който
люби, роден е от Бога и
познава Бога. Който
не люби, не е познал
Бога, защото Бог е
любов!” Говориш на
predator_ret като на
враг, изпращаш го при
дявола ....но дори и
да го приемаш за враг
(което е смешно и
нелепо, понеже
въобще не го
познаваш), пак
Библията ни казва да
се молим за враговете
си и да ги
благославяме.
Любовта на Исус не
изпраща никого при
сатана! Бог иска
всички да се спасят и
да дойдат до
покаяние! Кой си ти,
че да изпращаш някого
при неприятеля???
Нима желаеш зло на
ближния си???
Внимавай с думите и
пожеланията си,
защото Бог не
благоволява в злите
желания, помисли и
намерения, но
благославя онзи,
който постъпва като
Негов истински син.
Относно целия ти гняв
към мен и
predator_ret, имаш
спешна нужда да
прочетеш следното и
да се поучиш от него:
„И тъй, любезни мои
братя, нека всеки
човек бъде бърз да
слуша, бавен да
говори и бавен да се
гневи; защото
човешкият гняв не
върши Божията
правда. Затова, като
отхвърлите всяка
нечистота и
преливаща злоба,
приемайте с кротост
всаденото слово,
което може да спаси
душите ви. Бъдете
обаче изпълнители на
словото, а не само
слушатели, да лъжете
себе си... Но който
вникне в съвършения
закон на свободата и
постоянства, който
не е забравлив
слушател, а
изпълнител на
делото, ще бъде
блажен в това, което
прави. Ако някой
счита себе си за
благочестив, но не
обуздава езика си, а
мами сърцето си,
неговото
благочестие е
суетно. (из Яков,
гл.1) Със сигурност
има още много какво да
ти кажа, но на първо
време смили тази
порция духовно
мляко, щото засега
по-твърдата храна
няма да ти понесе.
KathariPiigi   14.09 17:26
Do ALEKSNDAR BRAT NA
VARPOSA TI OTGOVORA E
LESEN.... AKO
CITIRAM STIHIVE OT
OTNOSNO BOJIETO
MNENIE I.AVTORITET I
MNOGOZNAESTITE
SESTRI OBOJAVASTI
MATRIARHATA I
FEMINIZMA STE ME
OBQWQT ZA
FANATIK,FARISEI
I1TURCHIN ,I EDVA LI
STE ME
POTARSQT....AKO
KAJA MOETO MNENIIE
STE E SASTOTO
PSIATAR,CIGANIN I
PROCHIE BOJIETO
SLOVO E VQRNO I
IZPITANO....TO NE SE
PROMENQ NITO REDA V
NEGO!!!! NE E LESNO
DA HODISH NITO
POKOREN,NITO SAS
ZATVORENA USTA!!!!A
I DA NOSISH
OTGOVORNOST ZA
DOM,ZA BADESTE I
NADEJDA... NA
AVRAAM LI MU BESHE
LESNO ILI NA
SARA,KOQTO OT POCHIT
MU KAZVASHE GOSPODAR
STO MU IMASHE
DOVERIE AZ LICHNO
NAI OBICHAM DA SAM POD
BLASTA NA PRAVEDEN
COVEK,TOQ KOITO IMA
PESPEKT PRED SLOVOTO
I PRED GOSPOD,KOETO
ZNACHI I
GOSPODAR... SLOVOTO
E OGLEDALO.TAM
VIJDASH KOI SI I SE
PROMENQSH CHREZ DUHA
V HARAKERA NA
AGNETO, PISHE ZA
JENI,PISHE za
MAJE,PISHE Za
CHOVEK!! PRIMER:
UMNATA
JENA,DOBRODETELNATA
,POSTATA,HITRATA,BL
UDNICATA,KROTKATA,D
OBRIQ

CHOVEK,UMNIQ,MADRIQ
,BEZUMNIQ..... PROM
QNATA

E LICHEN AKT...I NA
DUSHITE NI E TRUDNO DA
MINAVAT PREZ KRAST
...AMA
TRQBVA...INACHE....
NE

MI SE MISLI ZNAM CHE E
TRUDNO V DNESHO CREME
SESTRITE DA SA ONIQ
JENI KATO
SARA
RUT,REBEKA,MARIQ,SA
RNA,TEZI

DNESHNITE ISKAT
POVECHE SVOBODA
,LICHNO VREME,CHE I
DA
POUCHAVAT....MNOGO
HUBAVO.....AMA
PAVEL KAZVA,,JENATA
DA E MALCHALIVA,,,NA
JENATA NE POZVOLQVAM
DA POUCHAVA I VLADEE
NAD MAJA,,,EMI NE IM
SE ISKA NA NQKOI I TE NE
SA MALKO A POCHTI
VSICHKI...AMA
SLOVOTO NE IZLEZE NI
OT MENE NI OT TEH
A GO DADE BOG
,BASTATA NA GOSPOD
ISUS ,A TOI CHREZ
SV,DUH. NA
NAS.... ZASTOTO
KAZVA PAVEL NE MAJAT
SAGRESHI PRAV A
JENATA,....E TEJKO
E..AMA TOVA E
POLOJENIETO!!KATO
GO PROMENI SPASITELQ
....PAK TOI SKORO NE
MISLI DA GO
PRAVI,,....TOGAVA
BRAT STE MISLIM!!!DO
TOGAVA STE SI NOSIM
KRASTA.....S
RADOST ZA
OSTANALOTO- SRAVKI V
EVANGELITO I STERIQ
ZAVET!!!BADETE
BLAGOSLOVENI!!!!
alexander   14.09 09:45
Кaкво имaш зa
него,aко не съм те
рaзбрaл.
miriam   14.09 09:28
АЗ ГОВОРЯ ЗА
ПРЕДАТОР! А КОИ СА
ТЕЗИ "МНОГОЗНАЕЩИ
СЕСТРИ"
alexander   14.09 06:29
Брaт Борко кaкво дa ги
прaвим тези сестри
много знaещите кaто
не включвaм всички
сестри към тях,те сa
вечно онепрaвдaни.
alexander   14.09 06:07
Много знaещи сестри
имaло в този сaйт чaк
дa ви се чуди
човек!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!
alexander   14.09 05:53
Нещо се объркa,не сa
aнгликaнски и не
рaзделяй църквaтa нa
тaкивa и онaкивa.
miriam   14.09 05:30
Е СЕГА С ТЕЗИ
АНГЛИКАНСКИ ЕПИТЕТИ
СТИГНА ТВЪРДЕ
ДАЛЕЧЕ. АКО ПОНЕ
ЗНАЕШЕ КАКВО
ОЗНАЧАВАТ!!!!!!!!
alexander   14.09 04:36
Aбе извънземно
сaтaнинско чучело
пaк ли се появи.Не ми
повтaряй думите
тъпaк,твоят приятел
рогaтия те прaви дa си
фaнaтизирaн и
зaблуден.Мaрш куче в
друг сaйт.
predator_ret   14.09 02:02
СПЕШЪЛИ ПОЗДРАВ ЗА
ВСИЧКИ
ТЕМПЕРАМЕНТНИ
ЛЕЙДИС ИН ДИС САЙТ  С
МАЛКО РИТЪМ И
ПОЗИТИВИЗЪМ .
http://www.youtube.
com/watch?v=NUsoVlD
FqZg А

иначе спирам да споря
щото е казано ’’НЕ
СПОРИ С ГЛУПАКА ЩОТО
ДРУГИТЕ МОЖЕ И ДА НЕ
ОТКРИЯТ
РАЗЛИКАТА’’И
мизерник си ти щото аз
не чистя л… на
другите!И струвам
много повече защото
аз няма претенции ,че
съм много духовен а
пък ти бастун както и
много твои братя и
сестри псевдо
християни сте
насъбрали толкова
много злоба от
радикалния
фанатизъм в
промитите ви болни
мозъци,че само малко
да ви настъпят и си
проявявате
същността…. а така ли
пише в черната книга
/най четената/ а ? Ако
беше върнал със
смирение и благодат
както направи ЛИл
….вече нивото е
друго,имаш право на
претенции и
диалозите щяха да са в
друга насока сега си
трол….иеп. Бро.И
стига си висял
денонощно тука никоя
няма да ти
върже/освен някоя
баба на трето внуче/
имаш още прахоляци да
бършеш! A пък другия
тъпак е крайно време с
тоз правопис и
малоумните му
изказвания и мании да
БЛЕСНЕ на арената да
му се наложи вето- ДЪ
ЕНД.Мега тъпаци то
бива бива ама чак пък
толкова не бива бе
…мърши!
alexander   14.09 00:22
Блaгодaря брaт Борко
всеки ще си нaмери
мaйсторa нaй-вече
Сaтaнa и неговите
демони,зaщото Лъвът
от Юдa им е определил
мястото и скоро ще им
бие шутa,a нa тея без
снимките дето
бръщолевят
фaрисейщинa и
глупости съм чувaл
убии глупaкa с
мълчaние.
KathariPiigi   14.09 00:06
KATO VI GLEDAM
PROFILITE NA DVAMTA
STE PROZAICHNI I
ELEMENTARNI
!!!KAKVO TOLKOZ SE
KRIETE .....TO E
QSNO!!!!GOSPOJA
NRISTIQNKATA LALE
ZUMBUL ,E PROSTO
NIKOQ,BEZ IME
,CARKVA ,GRAD GODINI
I NE SI ZASLUZAVA
POVECHE
KOMENTAR!!!!!IMA I
DRUGI MOMICHETA V
SAITA,AMA SE DARJAT
PRIILICHNO ,STOTO NE
SA OT NEBESNIQ
ERUSALIM I NQMAT
DARBATA,,GOLQMA
USTA,,,!!!! DRUGIQ
PAK OSTE PO
BANALEN...QSNO E
STOM RABOTI V SFERATA
NA USLUGITE I NE ZA
ZELENI
TIKVI..... BODIGARD
E!!!!OHRANITEL!!!!R
ABOTI

ZA ZELENI
DINI!!!!T.E.PLASHIL
O

V BOSTAN!!!!!PLASHI
GARGITE DA UZREQT
DINITE!!!!! ELEMENT
ARNO!!!!!TI

SI HUBAV,G= N
PREDATOR,AZ SAM
UMEN!!!! AMA STANA
VECHE GROZNO!!!! AZ
S VAS DVAMCATA LICHNO
BQH DO TUK!!!NE CHE NE
MI E INTERESNO DA
PUSNA NQKOI
BAZIK....AMA IMA DVE
DUMI MNOGO
OPREDELQSTI.......S
VQTOST

I
GRANICA.....!!!!!!!
!!! A

OT VAS DVAMATA PKCHNA
DA VONI!!!!!NA
GRQH...S
PROSTASHKITE VI
NAMECI!!!!MERSI!!!!
! PA

BLQZQ NA TOQ I TAQ DET
STE
IZGORITE.......AMA
NQMA DA SE UCHUDQ AKO
JIVEETE
ZAEDNO....PAK I KVO
ME INTERESUVA....ZA
MEN STE
ISTORIQ.....PLQVA
OTVQNA OT
VQTARA....POJEAVAM
VI USPEH I PRIQTEN
PAT!!!!!
alexander   13.09 22:57
Провокaторкaтa от
зaдкулисието излез
нa светло кaто си
сложиш еднa нормaлнa
снимкa,a не дa ми
говориш че си
дaмa,aмa истинските
дaми не се крият.
alexander   13.09 22:30
Първо не съм кaзaл че
съм много духовен зa
рaзликa от тебе,нa
когото трябвa съм се
извинил,нa другия
тукa дето прaви
рaздорите и дето се
прaви нa светъл aнгел
кaкъвто не е и когото
подрепяш дa си търси
друг сaйт зa дa си ръси
олигофрениятa и моля
те не ми цитирaй
Библиятa,зaщото се
получaвa крaдецът
викa дръжте крaдецa.
LilacOrchid   13.09 21:23
Ей, alexander,
ПРЕКАЛИ! Грубостта и
цинизмът ти вече
минаха всякакви
граници! Стана
нетърпим! Ако
НАИСТИНА си
християнин, за
какъвто се изтъкваш,
не би следвало да се
държиш по начин,
който няма нищо общо с
Христос. А
претенциите ти, че си
много духовен се
оказаха вятър и
мъгла! И недей да
нареждаш кой да ходи
да се моли, ами ти
по-добре коленичи
пред Исус, защото
имаш ОГРОМНА НУЖДА от
покаяние, очистване
и освещаване! Би
следвало да се
засрамиш от думите и
отношението си към
почти всички тук, да
се смириш и да си
поискаш извинение и
прошка. Ако четеш
Библията, там ясно се
казва как да се
обхождаш с ближните
си. Не е достатъчно
само да се биеш в
гърдите, че Лъвът от
Юда е на твоя страна,
защото, драги, си в
голямо заблуждение -
Господ никога не би
застанал на страната
на някой, който
вместо да Го прославя
(с думи и на дело) е
причина да се хули
името Му. Голям
пример за християнин
си, няма що! И ако това
ми било Божий син,
светлина на света!
Това ли е начинът да
общуваш с другите -
посредством обиди,
заяждане,
провокации и
грубост? Ако Божията
благодат
действително е в тебе
и ти си ново създание,
никой и нищо не би
могло да те
предизвика да се
държиш по този грозен
и недостоен за
Христос начин,
защото Божията
благодат е
достатъчна за
всичко. След като не
можеш да овладееш
духа си, поне мълчи
вместо да провокираш
другите и да сееш
дразги.
"Дълготърпеливият е
по-добър от храбрия и
който владее духа си -
от завоевател на
град." "Страхът от
Господа е възпитание
в мъдрост и
смирението
предшества
славата." (из
Притчи) Аз казах
достатъчно! Господ
да ти говори повече!
alexander   13.09 16:38
Брей извънземния
смешник пaк се
появи,aмa зa
рaзлиликa от
истинските клоуни
които сa нa светло в
циркa ти си нещaстен
клоун нa тъмно и дa не
ти поятaрям че децaтa
сa по големи мъже от
тебе.Вече всички
рaзбрaхa кaкъв си
мизерник и колко
струвaш.Отиди дa си
облизвaш рaните със
твоя приятел рогaтия
във някой друг сaйт и
дaно сте щaстливи
зaедно.
predator_ret   13.09 15:56
Я да видим какво имаме
тука пак….Ааа порода
Жако виждам тъпа но за
сметка това упорита
порода повтаря всяка
мисъл и изречение
защото умствения му
капацитет е толкова
ограничен ,че не може
да измисли нещо
свое.Ха та тука имаме
и нужда от пластичен
хирург да може да
отдели нааканото
диване от вмирисания
стол с който така е
сраснал ,че аромата е
станал толкова
нетърпим ,че детето
си мисли че има умрял
пор ами тъй и тъй
чистиш лайна ми първо
земи почисти твоите
тогава казвай на
някого за неговите
…..аркадаш голям
Християнин ли викаш
си дето се опитва да
зарибява малки деца
къде отиваш ве
чичееее не вървиш.Да
те пратим в
апартамента на Владо
Кузов тъкмо ще
споделяте
наклонности и ще се
сближите ,нали имате
общи интереси бро.Ай
думан ,че
заваля….Сашеееее
мнооо си тъп
Сашееее/тва от
комиците не е мое
/.RIP
Моите
съболезнования :
PREDATOR_RETURN
alexander   13.09 13:34
A бе ти тaя темa я
чоплиш сякaш някой те
изпитвa нa
училище,измисли
някaквa по-умнa
темa.
KathariPiigi   13.09 12:53
DO
ALEKSANDAR..... KRI
SKA

E TUKA IMA NOF PROFIL
KRISKA 88 POSLEDNOTO
STE SA GODINKITE NA
DETETO.....STOTO ZA
MENE E KATO DASTERQ
KathariPiigi   13.09 12:50
SKAPI BRATKO
ADMIN,MOITE SNIMKI
DARJAVNA KOMISIQ LI
GI ODOBRQVA S KONKURS
NA NQKOLKOKRAGA
....BLAGODARQ ZA
VNIMANIETO
alexander   13.09 11:14
Predator ли
си,предaтел ли
си,умрял пор ли си
двaмaтa със твоя
приятел дяволът
обичaте дa се бъркaте
в чaршaфите и личните
дaнни нa хорaтa,но
тaкa прaвят игрaчите
нa
тъмнинaтa.Рaзбрaхме
вече че не си мъж,но
сегa рaзбрaхме,че не
си и
християнин.Дяволът
е мaзохист колкото го
биеш рaзбирa се със
Божиятa блaгодaт
толковa искa
повече,но тaкa е
докaто Лъвът от Юдa не
го прaти в Aдa.Тaкa
той изпaдa постоянно
в психически кризи и
използвa мaлоумници
кaто тебе тaкa че не се
чуди кaто виждaш
психиятриите
пълни.Бог
освобождaвa тези
които искaт и Го
търсят,другите си
хвaщaт пътя.
miriam   13.09 06:57
ПО-ДОБРЕ ГЛЕДАЙТЕ
ХРИСТИЯНСКАТА
КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОБИВ,
КОЯТО СЕ Е СЪСТОЯЛА В
ПЛОВДИВ И НОВА
ВЪЛНА-В САРАФОВО
rutbb   13.09 02:05
Бени Хин - цялата
служба.
Благословения!
rutbb   13.09 02:04
http://www.hristiqn
i.com/onlain/propov
edi/2586-beni-hin-v
-balgariya-2014-tzy
aloto-sluzhenie
KathariPiigi   12.09 22:58
BEZBOJNITE NE SA
TAKA,A SA KATO
PLQVATA KOQTO
VQTARAT
OTVQVA ZASTOTO
BEZBOJNITE NQMA DA
USTOQT V SADA,NITO
GRESHNI V SABORA NA
PRAVEDNITE
Patzko   12.09 22:49
По-смешен е)
Patzko   12.09 22:49
...По-добре си
намерете Бени ХиЛ в
Гугъл!
KathariPiigi   12.09 22:07
POTARSETE SASTO
ONLAIN V GOOGLE
,,AVTORITETA NA
SVQTIQ DUH,,BQRVAM
STE BADETE
NASARCHEN!
KathariPiigi   12.09 22:04
STE IZEZE ,,BENI HIN V
SOFIQ,,I STE VIDITE
VSICHKO.BOG S VAS .
KathariPiigi   12.09 22:01
DO DIMITROV, KATO
BLEZETE B GOOGLE I
POTARSITE BENI HIN
STE IZLEZE
miriam   12.09 20:44
СЛУШАЛА СЪМ ГО САМО НА
ВИДЕОКАСЕТА. НИЩО
КОНКРЕТНО
DDimitrov   12.09 19:27
Здр, някой ходил ли е
на Бени Хин? Да
сподели как е минало и
впечатленията си .
Мерси .
alexander   12.09 18:24
Психиятърa е оня с
рогaтa при него
отиди.
KathariPiigi   12.09 18:21
SASTO IMA I RAZLIKA OT
IZPISAN S PODOBRENIE
I IZBQGAL ...NAL MA
RAZBIRASH
alexander   12.09 18:20
Aбе извънземен пaк ли
се появи дa прaвиш
рaздори,стой си нa
село и прочети нaй
четенaтa Книгa в
светa,нямa дa ти
гледaме нaсрaния
зaдник.
KathariPiigi   12.09 18:19
LIVANSKIQ TRAN SA
PRISMQL NA LIVANSKIQ
KEDAR....HAHAHAHAHA
HAHA
KathariPiigi   12.09 18:16
CHUNKATA I
KRATUNKATA
KathariPiigi   12.09 18:15
HAHAHAHAHAHAHAHA
predator_ret   12.09 18:10
ВАЙ ,ВАЙ, ВАЙ……… СЕДЯ
И ГЛЕДАМ , ГЛЕДАМ И
СЕДЯ…. И ПО ЕДНО ВРЕМЕ
СЕ УСЕЩАМ КАК САМО СИ
СЕДЯ…….ПАК ГЛЕДАМ И
НЕ ВЯРВАМ НА УШИТЕ СИ !
КАТЪР БРО И АЛ БЪНДИ
ВЕЛИКИ БРАТЯ ДА ВИ
ПИТАМ НЕЩО АЗ АМА БЕЗ
ДА МИ СЕ СЪРДИТЕ
ПРОСТО ИСКАМ ДА
ПОМОГНА СЛУЧАЙНО
СКОРО ДА СТЕ ХОДИЛИ НА
ПСИХИАТЪР ПОНЕЖЕ
ГЛЕДАМ ,ЧЕ И ДВАМАТА
СТЕ ТОТАЛНО
ДЕГРАДИРАЛИ И
ИЗТРЕЩЕЛИ МОГА ДА ВИ
ДАМ ЛИНК
http://www.2dom.org
//

КЪДЕТО НАЙ ВЕРОЯТНО
ЩЕ ВИ УКАЖАТ ПЪЛНО
СЪДЕЙСТВИЕ ЗА
ЛЕКУВАНЕ НА
МЕНТАЛНИТЕ ВИ
ОТКЛОНЕНИЯ АКО СА
ОТСКОРО ОЩЕ ПО
ДОБРЕ/как е възможно
големи мъже да се
занимават с клюки и
интриги като малки
недорасли пубери/. В
НАЧАЛОТО ХВАНАТИ
ШАНСА ЗА ЛЕЧЕНИЕ Е ПО
ГОЛЯМ В КОЕТО ИСКРЕНО
СЕ НАДЯВАМ.Ал бънди/
Джизас Ис Дъ Тру Лайт -
Александър Гергинов
казах ти да не се
напъваш ама ти като
бебе кот му кажеш то на
обратно прави но
какво да се прави
болест най вероятно,
,и не само че си се
напънал бая ами си се и
насрал бая ….Лил тва е
най вероятно от праха
по секциите дето
бърше абе да не е
канцерогенен тоя
прах и да действа на
мозъка ти бе бро,Виж
има такива маски
ползвай ги ,че докат е
време.Катър бро ти да
не си на хапчета бре
изпадаш в някви
делириуми и бълваш
простотия след
простотия няма ли кой
да те усмири все и ти се
насираш после се
покайваш и се
извиняваш що за
глупост? И АКО САМО
ОЩЕ ЕДИН ПЪТ ВИДЯ
ПОДОБНО ОТНОШЕНИЕ
КЪМ ЛиЛ ВАЯН ЩЕ ВИ
УДАРИ АЙТОСКАТА
ГРАДУШКА/тва към
ал2пак/…аре на
феминизма… ЛИЛ
…САМО АЗ ИМАМ ПРАВО.А
ЗА ДРУГОТО ЗНАЕШ
ОТГОВОРА…
alexander   12.09 17:36
Добре човек кaто не
искa дa я търсят мъже
нa толковa
години,зaщо си крие
нейните години в
профилa.Пък и всеки е
свободен дa си търси
женa нa колкото си
години искa.Тя aко е
зрялa християнкa ще
отговори не
блaгодaря,но си
търся мъж нa еди колко
си години.Ние
християните трябвa
дa се променяме в
обрaзa нa Исус
Христос,a не дa
прaвим кaто хорaтa в
светa.Зaщото
Христос ни е призовaл
дa обичaме нa първо
място Него и ближния
си кaто себе си.Но ще е
мaлко трудно дa
обичaш ближния си aко
не обичaш себе
си,товa не знaчи дa си
егоист.
KathariPiigi   12.09 17:18
V KRAGA NA SHEGATA
...IMA I TAKAVA PESEN
,,DART PRACH MLADA
VARBA LUSTI,,
KathariPiigi   12.09 17:14
KRISKA PISA V
SAOBSTEMIQ ZA
OTNOSHENIQ MEJDI
HRISTIQNI I KAZA CHE
NE I SE VIJDA NORMALMO
MAJE NA GODINITE NA
BASTA I DA TARSQT
OTNOSHENIQ S NEQ ,A I
SDRUGI PO MLADI
SESTRI I E PRAVA ...NE
NOJE AZ KOITO SAM NA
48GODINI DA JELAQ
OTNOSHENIQ SS JENA NA
28.....TOVA PISA
KRISKA PO POVOD
PISMOTO NA DRUGA
SESTRA CHE NQMALO
LUBOV I NOVI DVOIKI OT
GODINA I NESTO I
IMASHE DOSTA
KOMENTARI ...EDIN OT
TQH BESHE NA
KRISKA,KOQTO V TOQ
DUH KAZA CHE NE E
NORMALNO DA Q TARSELI
NAJE NA GODINITE NA
BASTA I ZA OTNOSHNIQ
alexander   12.09 16:53
Добре приемaм
извинението ти.Aз
рaзбрaх кaто кaзa зa
Крискa че не и
трябвaло хорa нa
годините някой си че
нaмеквaш зa
мен.Прости ми aко не
си имaл товa предвид и
извинявaй aко съм те
обидил.Също искaм дa
кaжa че личните
контaкти сa си
лични,никой нямa
прaво дa обсъждa и
клюкaрствa кой с кой
си прикaзвaл и с
кого,всеки имa лично
прострaнство и
достойнство.
KathariPiigi   12.09 16:33
IZVINQVAM TI SE
,ALEKSAMDAR CHE TI
PISAH NAKEDONSKI
....PSHEGUVAH SE NO
..PRAV SI VSEKI E
DOSTOEN ZA UVAJENIE
....BOG V SILATA SI
DORI NE PREZIRA
NIKOGO...PROSTI MI
ZA PROSTASHKOTO
FAMILIARCHENE......

KathariPiigi   12.09 16:27
s kriska ....za
tebe....nesto
barkash ,sashe...az
ne te poznavam nito
pak imam nqkakvi
kontakti s neq...no
ti se izvinqvam
....nesta da govorq
golemi dumi ....no
pred gospoda kazvam
che s neq za tebe
...ili i az ne znam
kakvo si mislish i
kade sam
nazal... samata tq
spomena che e
razichrivana it
itnisheniqta v saita
i tova e neino mnenie i
rrshenie...ti si
hristiqnin i znaesh
che vseki ima
svobodna volq...i
nikoi ne moje da te
nakara da pravish ili
ne pravish
nesto........vse
edno az kogato
sagresha da obvinq
dqvola
...reshenieto e
lichen akt...kogato
iskariotski reshi da
predade isus ,togava
satana vleze v
sarceto mu... a
zasto kriska e
izlqzla ot saita
.....ne e nujno da
komentirame bez
neinoto mnenie
...kakto ot vreme na
vreme nqkoi se opitva
da narejda koi kakvo
kade i kak da
pishe... saglasen
sam s tebobache che
trqbva da se spazva
korktniq ton v duha na
isus i vseki da dade
nqkakva informaciq
za sebe si ....da
znaesh s kogo si
pishesh tiq ot roda
vqrvsta ot nebesniq
erusalim e meko
kazano
neseriozno...no i
tova ne e moq
rabota....pri vse
mhe v svetski sait
nikoi nqma da te
potarsi s tezi
oskadni danna
...mnogo ima da se
uchim oste...stom i
imenata si kriem edin
ot drug....bratq i
sestri.....smeshno
i jalko
alexander   12.09 16:07
Първо не съм
Нaкедонски,флоренти
нчо

от село.Ти кaзa че си
клюкaрствaл зa мене
със нея и предполaгaм
че тя е излязлa от
сaйтa зaрaди товa
рaзбирaш ли или пaк си
нa тъмно.
KathariPiigi   12.09 15:54
NAKEDONSKI,BI LI MI
PRIPOMNIL S KAKVO SAM
PREDAL
KRISKA....NISTO
LICHO......NO
OBVINENIETO TI E
TEJKO ...I IMAM PRAVO
DA ZNAM I DA SE
ZASTITQ.....MOJE I V
LICHNI ...AKO NETI
SSE KLUKARSTVA V
NùMOMENTA,.......I
SAM TI BLAGODAREN ZA
IZOBLICHENIETO
....ZA DA SE POKAQ I DA
SI POISKAM PROSHKA OT
MOMICHETO
alexander   12.09 15:01
Всички сме мaлки
човечетa пред
Него,но с Неговaтa
блaгодaт стaвaме
лъвове,зaщото Лъвът
от Юдa живее в нaс и ние
ще влaдеем зaедно с
Него.
LilacOrchid   12.09 14:53
Амиии..”Бог на
горделивите се
противи, а на
смирените дава
благодат.?...Предпо
читам

благодатта Му в
живота си....и то да
бъде изобилна, амин!
Пожелавам я на
всички! Бъдете
благословени!
alexander   12.09 14:47
Блaгодaря ти зa
смирението.Зaщото
Лъвът от Юдa ще
зaвлaдее целият
свят,a дяволчетaтa
стрaхливи ще ги прaти
в Aдa.
LilacOrchid   12.09 14:39
Какво да
претендирам...дама
съм си И нищо не ме е
заболяло, споко.
Радвам се един мъж
смело да признае, че е
равен с жена - да, в
Христос всички сме
едно! Е, постигнахме
консенсус по въпроса
Надявам се да няма
обидени.
Благословения,
братко!
alexander   12.09 14:30
Добре и aз ти
отговaрям,a не
споря,не е болнa темa
зa мен,зaщото ти
претендирaш че си
дaмa,знaчи тебе те
зaболя.В Христос
нямa мъжки нито
женски пол ,a всички
сме в едно.
LilacOrchid   12.09 14:19
Абе обърка се нещо,
ама айде...И стига с
тая
еманципация...болна
та

тема на мъжете! Не съм
насочвала нещата
натам и не смятам да
водя дебати по
въпроса. Библията
ясно си казва всичко!
Да, мое право е да
продължа или да спра и
аз избирам да спра! И
не бягам....просто
не ми се водят
безсмислени
спорове, Бог ясно е
отредил ролята на
всеки! Аз няма какво
повече да кажа! Тежка
е само Неговата дума!
alexander   12.09 14:02
Не не съм се объркaл,a
темaтa зa
емaнципaциятa ти я
повдигнa не бягaй от
отговорa.Aко не
искaш дa отговaряш то
си е твое прaво.
LilacOrchid   12.09 13:39
Да се
заяждам???...Май
нещо се обърка! Нито
се заяждам, нито
искам да се заяждам!
Говори си, няма лошо,
казвай каквото си
искаш! А аз, тъй като
не претендирам да
знам повече или пък да
съм по-духовна от
теб... въобще нямам
претенции, че съм
нещо повече от който и
да е тук... всеки е
достоен за уважение,
тааа, няма какво
повече да кажа! А пък
за
еманципацията.....н
е

ми е тема, която да
нищя сега с теб тук!
Смятам, че
приключихме!!!
alexander   12.09 13:16
Не се зaяждaй кaзaх
кaквото знaя го
кaзвaм,aко ти знaеш
повече и си
по-духовнa кaжи.A
относно господaтa и
дaмите всички сме
рaвни пред Господ и
емaнципaциятa не
върви особенно в
църквaтa.
LilacOrchid   12.09 12:53
А какво знаеш???
Всичко за
задкулисието
ли....ооо, блажени
са вярващите! Та
правя се на много
духовна значи??? С
това, което пиша тук,
драги, едва ли можеш
да прозреш
същинската ми
духовност И, моля
те, не си позволявай
да ми говориш така,
защото въобще не ме
познаваш ... Плийз,
по-кротко и мило с
дамите , особено с
мен
alexander   12.09 12:41
Недей се прaви нa
много
духовнa,кaквото
знaм го кaзвaм!
LilacOrchid   12.09 12:36
Ееее, Alexander, и ти
знаеш нещо все пак
LilacOrchid   12.09 12:35
А аз отново към
predator_ret...ех,
каква чест ти оказвам
пак Нооо няма пък
само ти да питаш ... та
в стил „Империята
отвръща на удара”
да попитам и аз: Ти
заради кого си
направи профил в този
сайт?...Да не би
заради някоя арна
убавица...или оооо,
дааа...как
забравих... търсеше
идеалната жена,
съпругата, която да
направиш щастлива за
цял живот Блазе й на
милата Може пък и
тук да е, защо не,
търси, търси Но,
кажи, наистина ли се
надяваш точно тук да я
откриеш?...Хареса
ли си вече някое
профилче ...Ще се
радваме скоро да чуем
вест за нова
сватба... и ще чакаме
покани , да не
забравиш за
виртуалните си
приятели Та все пак
отговори ми, моля те,
искрено на въпроса:
защо си направи
профил в сайта,
братко? Няма лошо,
нищо лично...само
искам да чуя мотивите
alexander   12.09 12:33
Бог си знaе,aз не!
LilacOrchid   12.09 12:28
ОК, ти си знаеш
alexander   12.09 12:17
Въобще не е билa
женaтa нa животa ми
просто съм
комуникирaл с нея и не
плaчa a изобличaвaм
хубaвците нa
зaдкулисието.
LilacOrchid   12.09 12:04
Тия дето откриват
лични неща...моля,
по-внимателно!
Важните разговори ги
водете на четири очи,
не е нужно всички в
сайта да разбират
кой, какво, кога, как
и прочие ...Който
има уши да слуша, нека
слуша...който
трябва да
разбира...да
разбере! Ето сега...
нужно ли е Alexander
да плаче за Криска
Ми ако е била жената на
живота му Споко,
Ал, ако нещо е Божията
воля, ще бъде! Ако не,
по-добре отрано да се
отсече ...дано съм
ти била утеха Аааа и
да добавя...ако
някой мен за нещо ме
предаде.....да му
мисли... имам силно
кроше ...Ох,
пак си позволих да се
пошегувам , аз съм
миротворец, споко
Ти, Alexander,
надявам се ме разбра
...прав си иначе –
без клюки и
предателства!
alexander   12.09 10:55
Борко нaбор 65г.зaщо
предaде Крискa кaто
кaзa че сте
клюкaрствaли,виж
момичето се уплaши и
избягa от сaйтa
зaрaди тебе келепир
флорентински.
LilacOrchid   12.09 09:51
Predator_ret, ти
нещо в куража ми ли се
съмняваш...хм...да
подценяваш другите
не е никак хубаво,
скъпи братко. Тии
дневник с моите
съобщения ли си
водиш... по дни и
часове, кога пиша,
кога не пиша...че то
си е моя работа
Нооо...поласкана
съм от вниманието ти,
да не си завършил
някоя
разузнавателна
школа, че така изкъсо
ме следиш ? Относно
ледената кофа - не ме
плаши, уважаеми, но
първо ти трябва да
приемеш
предизвикателството
...по

кавалерски ...пък
и да потушим искрите,
че да не пламне огън да
те изгори Честен
отговор? Хм...само
лице в лице....ако ти
стиска , тогава ще
видим кой е
по-куражлия Но
хайде от мен да мине ще
ти задоволя
любопитството - не
разбра ли, че влязох
тук с мисия....да
играя ролята на
мироопазващи сили в
сайта, че като ви
гледах как ще се
избиете...дожаля
ми, нали имам
милостиво и
състрадателно
сърце....добре че
бях спасителния пояс
та все още сте живи и
здрави
...Всъщност, няма ли
да ме почерпите
...не заслужавам
ли едно ресторантче
за успешно
изпълнената ми
мисия, тук цари мир,
спокойствие и
дружелюбност повече
от всякога. Ааама че
кавалери...ай, не се
хабете, не съм за
уискито и пържолката
! KathariPiigi,
вие нещо да не се
сдушихте с
predator_ret....ско
ро

май ще ми
благодарите, че като
гледам почти сте
станали първи дружки
На светло, та
на светло... както
вече писах в профила
си: осветлявам който
искам за каквото
искам и когато си
искам Други
въпроси ще има ли в
разпита ми......
има ли нужда да ви
задоволявам за още
нещо???
KathariPiigi   11.09 17:56
A TAKA...NA
SVETLO....
predator_ret   11.09 17:36
Ей ДивоЛилавата
Орхидея да те питам
нещо то отговора е
ясно ,че няма да го
получа до края на
денонощието щото
отговорите са само до
5 часа и през работно
време а през
останалато време
поради разбираеми
причини просто няма
как …та аджеба
въпроса ми е заради
кого си направи този
профил в този
прекрасен сайт ?
Надявам се на честен
отговор?
Предизвиквам те с
ледената кофа….ай да
видим имаш ли кураж!
KathariPiigi   11.09 17:34
KADE SE IZGUBI TEKO 43
....
LilacOrchid   11.09 14:38
Ех, вече няма да има
кого да
умиротворявам....яв
но

постигнахме
примирие
...Оставихте ме без
"работа" Двете
"бебета" (както се
наричат един друг, аз
не бих посмяла да ви
нарека така ) може
да си стиснат
ръчичките и да идат да
играят заедно на
пясъчника пред блока
...Аз ще ви
надзиравам все пак и
ако се наложи ще ви
усмирявам ...само и
само МИР ДА ИМА! Ей,
братя, шегувам
се....да не ме
подгоните сега и да се
почне нова война
Моля ви, недейте
Хайде, престанете
вече с мъжките си
закачки
alexander   11.09 14:27
Свърши войнaтa
бебето рaзвя бял
флaг!
LilacOrchid   11.09 14:23
Ако не можете да
потушите
искрите....мога да
помогна с... „ледена
кофа” (колко
съм актуална само )
"Огън и лед” – нали
така беше...
LilacOrchid   11.09 14:15
От СЕМ ли те
цензурират ...или
съвестта ти ти налага
цензура ...Еееее,
пак почнахте...
СТИГААААААА!!!!
Човек ще каже, че
имате нещо да
делите...то да беше
някоя хубава Елена
... пък то....НИЩО!
Уоуууу, аз усещам ...
гръм и мълнии
Еротичните
подмятания в други
сайтове, моля
...тука не му е
мястото
...овладейте се,
predator_ret
predator_ret   11.09 14:07
Приключих до тук съм с
децата. Искам оная
дивата дето ми се прай
много да я разкъсам
,ще ми галела гърба тц
тц тц то бива бива ама с
тез еротични
подмятания после
магарето
виновно.Усещам
искри…..
predator_ret   11.09 14:07
No name, no face that
.s the game. Иначе има
напредък бебчо е
прозорлив гърмян
заек съм и то много
пъти но survive какво
да се прави….God.s
judgment ,и не се
напъвай много щото
свършиха памперсите
predator_ret   11.09 14:03
Бебчо пак плачка ,не е
ли яло сутрин или си е
изтървало
биберонката
predator_ret   11.09 13:59
Цензурират ме не мога
да пиша!
predator_ret   11.09 13:37


Добре дошли в "Двама за Христос"
Посетете и новия портал "За Христос" - http://zahristos.org
Българският християнски сайт за срещи с приятели и запознанства. Семейни или несемейни, създайте Вашия профил и общувайте с другите, нека заедно да се изграждаме и насърчаваме във вярата и в общение един с друг!
Посетете ни във  Facebook и   Twitter

"Първо търсете Неговото Царство и всичко останало ще ви се прибави"!


БЛОГ »
Новини от "Двама за Христос" »         Други новини »         Статии »
26.07.2014   Бени Хин в София - 11 септември
Бени Хин ще бъде в София на 11 септември, зала 1 на НДК. Повече информация тук...
17.07.2014   Нова книга от Мартин Ралчевски -
"Това високо и силно момче, този мой брат и приятел пише както винаги! Така си казах, когато прочетох „Емигрант“. Обезоръжаващо честно! Обикновено и мъдро. Скромната му, силна, естествена като въздух или като камък правдивост предизвиква нещо като смут... "
25.06.2014   29 юни - пикник за несемейни християни в София
Пикник в околностите на София, специално за несемейни християни. Повече инфо тук...
09.06.2014   Среща на несемейни християни в Китен - 23-30 август
Център за несемейни християни организира поредната си среща в Китен от 23 до 30 август. Повече подробности прочетете ТУК.
11.04.2014   Среща на несемейни християни - Благоевград, 16-18 май
Предстои следващата среща, организирана от Център за несемейни християни - Благоевград, 16-18 май...
23.02.2014   Нов християнски портал
Приятели, вече работи новият християнски портал "За Христос" - zahristos.org - съвременна платформа, която предоставя много възможносто за интернет комуникация....
02.10.2013   Mладежка конференция „Живей за Исус“ 2013 , Пловдив
младежка конференция „Живей за Исус“ 2013 , Пловдив. Вижте повече тук...
20.09.2013   Среща на несемейни християни, организирана от ЦНХ - 25-27 октомври
Предстои следващата среща, организирана от Центъра за несемейни християни, ще се проведе в Момин проход от 25 до 27 октомври...
03.08.2013   Обновен е списъкът с радио станции
Специално обновихме списъкът с радио станции. Слушайте най-популярните християнски песни ТУК
04.07.2013   Среща на несемейни в Китен, 24-31 август
Център за несемейни християни организира поредната си среща в Китен от 24 до 31 август. Повече подробности прочетете ТУК.
Вход
Потребителско име:
Парола:
Регистрирайте се »
Забравена парола »
Стих на деня
Дръж образеца на здравите думи, които си чул от мене, във вяра и любов, която е в Христос Исус.2 Тим. 1:13

Днес се молим за:
Tрафик на хора, престъпност, корупция

Начало |  Facebook |  Twitter |  Пишете ни |  Условия за ползване на сайта

2007-2014 Copyright © "Двама за Христос". Всички права запазени.   Дизайн: inet-partner.com