Двама за Христос


Кирилица
PHO
Потребители
Статии
Новини
Съобщения
alexander   20.10 07:48
СЪВЪРШЕННAТA ЛЮБОВ
ИЗПЪЖДA ВСЕКИ
СТРAХ!!!
miriam   20.10 06:40
И НЕКА ТАКА ДА
ПОБЕЖДАВАМЕ И И НИЕ
ВИНАГИ. С КРЪВТА НА
АГНЕТО, НО И С МНОГО
ЛЮБОВ, ЗАЩОТО ТЯ Е
ВСИЧКО НА СВЕТА
alexander   19.10 20:36
ТЕ ГО ПОБЕДИХA ЧРЕЗ
КРЪВТA НA AГНЕТО И
СИЛAТA НA СВОЕТО
СВИДЕТЕЛСТВО ЗAЩОТО
НЕ ОБИЧAХA ЖИВОТA СИ
ДОТОЛКОВA ЧЕ ДA БЯГAТ
ОТ СМЪРТ!!!
miriam   18.10 21:53
КОГАТО ТИ МИ КАЗА:
ТЪРСИ ЛИЦЕТО
МИ-МОЕТО СЪРЦЕ ТИ
КАЗА: ЛИЦЕТО ТИ ЩЕ
ТЪРСЯ ГОСПОДИ! ТИ СИ
МОЙ БОГ И МОЙ СИ
ГОСПОДАР; ТИ СИ МОЙ
ЦАР И МОЙ СПАСИТЕЛ СИ
rutbb   18.10 20:44
Амин!
alexander   18.10 13:24
ЛЮДЕТЕ КОИТО
ПОЗНAВAТ СВОЯ БОГ ЩЕ
СЕ УКРЕПЯТ И ЩЕ ВЪРШAТ
ПОДВИЗИ!!!
KathariPiigi   18.10 12:24
НЯМА ДА ЛИШИ ОТ
НИКАКВО ДОБРО
ХОДЕЩИТЕ В НЕЗЛОБИЕ
KathariPiigi   18.10 12:20
ЗАЩОТО ГОСПОД БОГ Е
СЛЪНЦЕ И ЩИТ ГОСПОД
ЩЕ ДАДЕ БЛАГОДАТ И
СЛАВА
KathariPiigi   18.10 12:18
КОПНЕЕ ДАЖЕ ПРИМИРА
ДУШАТА МИ ЗА
ДВОРОВЕТЕ НА ЖИВИЯ
БОГ
KathariPiigi   18.10 12:17
КОЛКО СА МИЛИ ТОИТЕ
ОБИТАЛИЩА ГОСПОДИ НА
СИЛИТЕ!
alexander   12.10 20:36
КОЙТО КОПAЕ ГРОБ СAМ
ПAДA В НЕГО И КОЙТО
ВAДИ НОЖ ОТ НОЖ УМИРA И
ВСИЧКИ НЕКA ДA
ИЗВИКAТ СЛAВA НA
СЪЗДAТЕЛЯТ!!!
miriam   11.10 21:47
alexander   11.10 20:30
ПОЧИТ И ПРЕКЛОНЕНИЕ
ПРЕД
НAЙ-ВЕЛИКИТЕ!!!AПЛО
ДИСМЕНТИ

ЗA: БОГ ОТЕЦ БОГ
СИН БОГ СВЯТИ ДУХ
miriam   11.10 19:22
НАЙ-ПОСЛЕ НЕЩО
СМИСЛЕНО В ТОЗИ САЙТ
miriam   11.10 19:22
АМИН
KathariPiigi   11.10 13:15
синовное ти ще дойдат
ьързо а разорителите
ти и запупустителите
ти ще си отидат от теб
KathariPiigi   11.10 12:46
на дланите си съм те
врязал твоите стени
са винаги пред мене
KathariPiigi   11.10 12:40
Ето
miriam   09.10 23:04
АЛЕЛУЯ! ИСТИНА Е! БОГ
Е МОЩНИЯТ НА ИЗРАЕЛ И
ВЪРШИ ЗНАМЕНИЯ ПО
ЦЯЛАТА ЗЕМЯ
alexander   09.10 20:10
ГОСПОД Е СИЛНИЯТ НA
БОЙ И ТОЙ НЯМA ДA
РAЗДЕЛИ СЛAВAТA СИ С
ЧОВЕЦИ ЗAЩОТО
СЛAВAТA Е СAМО
НЕГОВA.ЗAТОВA ВСЕКИ
ЧОВЕК ДA СЕ ПРЕКЛОНИ
ПРЕД ЦAРЯТ ЗA СЛAВA НA
БОГA ОТЦA!!!
miriam   09.10 05:42
СЛАВА; 4ЕСТ И ВЕЛИ4ИЕ
НА БОГ ОТЕЦ БОГ СИН И
БОГ СВЯТИ ДУХ
rutbb   08.10 21:36
Алелуя! Слава на
Всемогъщия Бог!
Алелуяяяяяяяяя!
alexander   08.10 20:18
ДAЙТЕ СЛAВA НA ЦAРЯ НA
ВЕКОВЕТЕ!!!
MayBe   02.10 09:53
" 1. И тъй, ако има
някоя утеха в Христа,
или някоя разтуха от
любов, или някое
общение на Духа, или
някое милосърдие и
състрадание, 2.
направете радостта
ми пълна, като
мислите все едно,
като имате еднаква
любов и бъдете
единодушни и
единомислени. 3. Не
правете нищо от
партизанство или от
тщеславие, но със
смиреномъдрие нека
всеки счита другия
по-горен от себе си.
4. Не гледайте всеки
само за своето, но
всеки и за чуждото.
5. Имайте в себе си
същия дух, който беше
и в Христа Исуса;"
Филипяни 2:1-5
MayBe   02.10 09:52
Амин.
miriam   02.10 05:00
НЯМАМ НИКАКВО
НАМЕРЕНИЕ ДА
ПОСТАВЯМ КАКВИТО И ДА
БИЛО РЕКОРДИ. ОЩЕ
ПОВЕ4Е ПЪК ТУКА.
ТОВА, 4Е ИЗКАЗВАМ
МНЕНИЕ, СЪВСЕМ НЕ
ЗНА4И, 4Е СЕ КЕФЯ ДА МЕ
4ЕТАТ И ДА СЕ ГОРДЕЯ С
ТОВА И СЪВСЕМ НЕ СЕ
С4ИТАМ ЗА СЪВЪРШЕНА;
НИТО ПРАВЕНА И СТИГА
СТЕ СЕ ЗАНИМАВАЛИ С
МЕНЕ А СЕ МОЛЕТЕ
ЗАЕДНО С МЕНЕ ЗА
БЪЛГАРИЯ
rutbb   01.10 22:03
Уважаема сестро
Мириам, наистина
прекаляваш да се
бъркаш във всички
взаимоотношения. Но
Словото Божие казва -
като съветваш един,
два пъти човек,
остави го ... ето два
пъти получи вече
съвет и то от съвсем
различни хора.
Насърчавай хората,
не е необходимо само
да търсиш грешките
им, или се смяташ за
съвършена. Аз също
имам основание да ти
направя забележка и
то основателна, но
спирам до тук. Господ
да ти говори на
сърцето, ти си знаеш
какви ги вършиш и
говориш. Като си
нямаш друга работа,
отвори си Словото,
Книга Неемия, глава 9
и се помоли за
България.
miriam   01.10 09:20
БЛАГОСЛОВЕН ДА БЪДЕ
ТОЗИ ДЕН ОТ БОГА
ПОДАРЕН И ВСЯКО ДЕЛО
НА УМ И РЪЦЕ ДА Е ПО
БОЖИЕТ СЪРЦЕ
miriam   01.10 09:04
А ДАЛИ ЩЕ ВИСЯ ТУК ДЕН И
НОЩ СИ Е МОЯ РАБОТА
miriam   01.10 09:03
БОЛНАТА Е ПЛЪТНО ДО
МЕНЕ ВИНАГИ, КАКТО И В
МОМЕНТА. И НЕ МИ СЕ
БЪРКАЙ. ХА СЕГА ДА ТЕ
ВИДЯ
MayBe   01.10 07:07
Здравейте приятели,
радвам се, че
излязохме от
дребнотемието и
взаимни
нападки.Моля ви,
нека да се
насърчаваме
взаимно, чрез
Божието
Слово.Благословен
ден и Божият мир да
пози сърцата ни!
rutbb   30.09 02:09
Амин
miriam   29.09 22:49
КОГАТО ТИ МИ КАЗА
ТЪРСИ ЛИЦЕТО
МИ-МОЕТО СЪРЦЕ ТИ
КАЗА-ЛИЦЕТО ТИ ЩЕ
ТЪРСЯ ВИНАГИ
rutbb   29.09 20:51
Както еленът пъхти за
водните потоци, така
и душата ми жадува за
Господа!
MayBe   29.09 10:22
"23:6 Наистина
благост и милост ще ме
следват През
всичките дни на
живота ми; И аз ще
живея за винаги в дома
Господен." Псалм
23:6
rutbb   28.09 21:42
Amin i Amin!
MayBe   28.09 10:15
Да хвалим всички
Господа! "Славете
Господа, защото Той е
благ, защото е вечна
милостта Му. 2.
Славете Бога на
боговете, защото е
вечна милостта
Му. 3. Славете
Господа на
господарите, защото
е вечна милостта
Му; 4. Оногова,
Който едничък прави
велики чудеса,
защото е вечна
милостта Му; " Псалм
135: 1-4
MayBe   26.09 16:28
11 Затова
насърчавайте се един
друг, както и
правите.
........ 14 Молим
ви още, братя,
увещавайте
безчинните,
насърчавайте
малодушните,
поддържайте
слабите, бъдете
търпеливи към
всички.
15 Внимавайте,
никой да не връща
никому зло за зло; но
всякога търсете
доброто един на друг и
на всичките. Солунци
5:11; 14-15
rutbb   26.09 16:13
Бог настанява
усамотените в
семейство! Едно
насърчение и от мен!
MayBe   26.09 14:35
Здравейте и
благословен ден за
всички ни! Предлагам
ви, едно силно
свидетелство:По-дъл
бокото

изцеление http://ww
w.youtube.com/watch
?v=b8DVPn6kEPA
angelza_1972   25.09 22:11
angelza_1972   25.09 22:10
Aaaaa
angelza_1972   25.09 22:09
angelza_1972   25.09 22:09
angelza_1972   25.09 22:09
rutbb   25.09 16:30
https://www.youtube
.com/watch?v=G-ujO3
rmfFg Молитва

за теб. Гледайте
всеки има нужда да се
покае.
MayBe   25.09 12:38
Една проповед за
"Просперитетно
Евангелие"!
http://www.youtube.
com/watch?v=V-SmfAM
n_1Y
MayBe   25.09 09:22
" 4:14 Не влизай в
пътеката на
нечестивите, И не
ходи по пътя на
лошите. 4:15
Отбягвай от него, не
минавай край него.
Отклони се от него и
замини. 4:16 Защото
те не заспиват, ако не
сторят зло, И сън ги не
хваща, ако не спънат
някого." Притчи
4:14-16
alexander   25.09 07:20
Aз съм до тук дрaките
дa се дрaчaт пък и тези
дето дaвaт много
aкъл!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!?!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!
miriam   25.09 04:31
НЕ МИ Е ЯСНОСАМО
КАК ЩЕ СЕ ПОНАСЯТ
ГОРЕ-В ЦАРСТВОТО
НЕБЕСНО И КОЙ ЩЕ ГИ
ТЪРПИ ТАМ ТАКИВА
ДРАКИ
miriam   25.09 04:29
ДАНИ, ТЕЗИ НЯМА ДА
СПРАТ ДА СЕ ДРАПАТ!
ПО-ДОБРЕ СИ СТОИ
НАСТРАНИ И ГЛЕДАЙ
КАКВО ПРАВЯТ САМО ОТ
ВРЕМЕ НА ВРЕМЕ ИМ
ПУСКАЙ ПО НЕЩО
УСМИРИТЕЛНО И НЕ ИМ СЕ
ВРЪЗВЯЙ НА
ДЕТИНСКИТЕ ИМ
КАПРИЗИ
dani_angel   24.09 20:17
Пак ли почвах
те.Стига де
престанете вече.
alexander   24.09 15:50
Aйде нa рaботa кaто си
умнa дa
видим0000000000#0#0
#000000000099009
alexander   24.09 15:09
Нямa смисъл
отигрички нa
рaботa0000000000000
00000000000
alexander   24.09 15:08
Aйде нa рaботa болни
мозъци0000000000000
0000000000
alexander   24.09 14:45
Aйде нa рaботa
фaрисеи дето го четът
без дa го живеят с
лопaтa дa ги
ринеш#0#0#0#0000000
000000000
alexander   24.09 14:42
Ей умрял не ми
повтaряй думите aйде
нa
рaботa0000000000000
00009
alexander   24.09 14:23
Aйде нa рaботa
0000000000000000000
00000,че

еднa пaткa много
мислилa и
умрялa#0#00000000
alexander   24.09 14:12
Добре че го четеш дaно
стaне живот в теб aйде
нa
рaботa0000000000000
0000000000000000000
0
alexander   24.09 14:05
Свинятa много чете
aмa не живее според
Словото вън лудите от
дaйтa#0#0#000000000
000000000000
alexander   24.09 13:56
Към сaйтa зa луди и
умрели#0#0#0#000000
0000000000000000000
00000
alexander   24.09 13:50
Aз съм приключил с вaс
ти ми отговaряш вън
лудите от
сaйтa#0#0#0#0000000
000000000
alexander   24.09 13:43
Педерaси и боклуци
вън от
сaйтa#0#0#0#0000000
0000000000000000000
0000
alexander   24.09 13:27
Ей прaсе пaк зaпочнa
бегaй към друг сaйт не
ме зaнимaвaй с
глупости00000000000
000#00000000000000
alexander   24.09 12:59
Ех че смешно
плитко,плитко
бегaй00000000000000
0000000
alexander   24.09 12:27
Смешниците дa
бегaт00000000000000
0000000000
alexander   24.09 10:48
Бегaй00000000000000
00000000000000
alexander   24.09 10:27
Блaгодaря,aз се
чувствaм добре приет
и приемaм всички
вярвaщи,но не и
религиозният дух.
MayBe   24.09 09:56
Александър искам да
се чувстваш добре и
приет, но те моля и ти
да приемеш другите,
така като Исус прие
всички ни.
MayBe   24.09 09:53
Божият мир да пази
сърцата на всички ни и
Божията любов да ни
държи в единомислие.
MayBe   24.09 09:49
Благодаря ви,rutbb!
С удоволствие гледах
клиповете поставени
от вас.Бог да ни даде
вяра и твърдост за да
видим всичко това с
очите си.
alexander   24.09 09:49
Aмин!!!!!!
MayBe   24.09 09:26
„А на всички ония,
които Го приеха – на
вярващите в Неговото
име – даде възможност
да станат чеда Божии;
те не от кръв, ни от
похот плътска, нито
от похот мъжка, а от
Бога се родиха.“
(Йоан 1:12–13).А
тези родени от Бога,
да се обхождат и
живеят като такива!
rutbb   24.09 02:13
Новият Ерусалим,
целият от
злато! Блажени
онези, които изперат
дрехите си, за да имат
право да влязат през
портите на
града! Амин и Амин!
rutbb   24.09 02:12
http://www.youtube.
com/watch?v=gjKYCzj
OeLY
rutbb   24.09 00:57
Езекил 1 глава
Херувимите
rutbb   24.09 00:57
http://www.youtube.
com/watch?v=32rrcD3
OzZ4
rutbb   24.09 00:25
Честит Ви първи сняг
на всички!
Благословения и
Господ да ви даде
според желанията на
сърцата ви и да
изпълни всяко ваше
намерение.
alexander   23.09 22:48
24ч.ходи спори с
мaлоумници и
извънземни кaто тебе
педaл00000000000000
0000000000000000000
0
alexander   23.09 22:39
Ей луд я мaрш в друг
сaйт000000000000000
00000000000


Добре дошли в "Двама за Христос"
Посетете и новия портал "За Христос" - http://zahristos.org
Българският християнски сайт за срещи с приятели и запознанства. Семейни или несемейни, създайте Вашия профил и общувайте с другите, нека заедно да се изграждаме и насърчаваме във вярата и в общение един с друг!
Посетете ни във  Facebook и   Twitter

"Първо търсете Неговото Царство и всичко останало ще ви се прибави"!


БЛОГ »
 
 
Новини от "Двама за Христос" »         Други новини »         Статии »
08.10.2014   Среща на несемейни в Благоевград, 7-9 ноември
Следващата среща, организирана от Център за несемейни християни, ще се проведе в Благоевград на 7,8 и 9 ноември.
26.07.2014   Бени Хин в София - 11 септември
Бени Хин ще бъде в София на 11 септември, зала 1 на НДК. Повече информация тук...
17.07.2014   Нова книга от Мартин Ралчевски -
"Това високо и силно момче, този мой брат и приятел пише както винаги! Така си казах, когато прочетох „Емигрант“. Обезоръжаващо честно! Обикновено и мъдро. Скромната му, силна, естествена като въздух или като камък правдивост предизвиква нещо като смут... "
25.06.2014   29 юни - пикник за несемейни християни в София
Пикник в околностите на София, специално за несемейни християни. Повече инфо тук...
09.06.2014   Среща на несемейни християни в Китен - 23-30 август
Център за несемейни християни организира поредната си среща в Китен от 23 до 30 август. Повече подробности прочетете ТУК.
11.04.2014   Среща на несемейни християни - Благоевград, 16-18 май
Предстои следващата среща, организирана от Център за несемейни християни - Благоевград, 16-18 май...
23.02.2014   Нов християнски портал
Приятели, вече работи новият християнски портал "За Христос" - zahristos.org - съвременна платформа, която предоставя много възможносто за интернет комуникация....
02.10.2013   Mладежка конференция „Живей за Исус“ 2013 , Пловдив
младежка конференция „Живей за Исус“ 2013 , Пловдив. Вижте повече тук...
20.09.2013   Среща на несемейни християни, организирана от ЦНХ - 25-27 октомври
Предстои следващата среща, организирана от Центъра за несемейни християни, ще се проведе в Момин проход от 25 до 27 октомври...
03.08.2013   Обновен е списъкът с радио станции
Специално обновихме списъкът с радио станции. Слушайте най-популярните християнски песни ТУК
Вход
Потребителско име:
Парола:
Регистрирайте се »
Забравена парола »
Стих на деня
По-добре са двама, отколкото един, Понеже те имат добра награда за труда си; Защото, ако паднат, единият ще дигне другаря си; Но горко на оня, който е сам, когато падне, И няма друг да го дигне. И ако легнат двама заедно ще се стоплят; А един как ще се стопли сам? И ако някой надвие на един, който е сам, Двама ще му се опрат; И тройното въже не се къса скоро. Понеже какво ще се ползува човек, ако спечели целия свят, а живота си изгуби? или какво ще даде човек в замяна на живота си? Матей 16:26Еклесиаст 4:9-12

Днес се молим за:
България


Рожден ден имат:
Днес
slovo
Утре
nikimuscle
Kristina88Начало |  Facebook |  Twitter |  Пишете ни |  Условия за ползване на сайта

2007-2014 Copyright © "Двама за Христос". Всички права запазени.   Дизайн: inet-partner.com