Двама за Христос
Към новата версия на dvamazahristos.orgКирилица
PHO
Потребители
Статии
Новини
Съобщения
Margo70   07.12 21:53
Скъпи приятели!
Разбира се, че
доколкото зависи от
нас трябва да се молим
и да се борим за
свободата на
вероизповеданията,
като се включваме в
мирните протести в
неделите.
А утре - събота -
08.12.2018 г. ще
дойдете ли в 18 ч. в
зала България на
концерт по случай
Рождество Христово,
организиран от
протестантските
църкви?
Ariel   13.11 20:38
Ум царува,ум робува и
ум патки пасе -
народна мъдрост
отправена към човека
, който се познае.
Apostol   07.11 20:38
Кажете на вашите
колеги пастори в
града или в
приятелски мрежи и
вероизповедания, че
след 16-ти, ако
закона се приеме
както се гласят
управляващите най
вече, ще се окаже, че е
забранено да
провеждат
богослужения
следващата Неделя,
защото сградите и
помещенията, които
ползват не са със
статут на молитвени
домове с религиозно
ритуална цел и че им е
забранено да
проповядват, защото
нямат богословско
образование в
българско
акредитирано учебно
заведение. По груба
преценка 95 %, ако не и
повече от нашите
църкви трябва да
затворят. Който
наруши закона е
“престъпник”. Ако не
сме активни против
такъв “закон” и не го
изкажем максимално
ясно, силно и по
всички форма и и
неформални начини,
значи сме съгласни с
такава бъдеща
действителност. По
добре по рано да се
събудим, за да не
сежисвестим твърде
късно по време на вече
“законно”
установената
религиозна
диктатура.
Споделяйте с
другите, нашия
стремеж да запазим
свобода си!
admin   30.10 14:32
да, има приятелства и
семейства, но не за
всички хора
DiKrema   09.10 17:38
tezi sre6ti za
nesemeini, koito se
organizirat lqtoto
ima li smisal ot tqh,
sazdavat li se
priqtelstva i
semeistva?
blagovestie   10.09 20:25
Преродени от Духа или
по друг начин казано
възкресени.
blagovestie   10.09 20:23
Прави са да ги
отхвърлят Исус и Отец
едно са сам Исус го
казва. Също така Той
дойде на земята като
се роди в човешка
плът. Така като
стопроцентов човек и
съвършена жертва
пред очите на бог
Отец. Исус даде
живота си на кръста
вместо всеки човек,
който би повярвал в
Неговата жертва.
Затова спасението е
за човеците, а не за
падналите демони. Но
и като 100% Бог имаше
власт да вземе живота
си обратно и
възкръсна, за да
бъдем и ние
очистените от греха
преродени в Него.
pachomius   08.09 15:57
Здравейте,какво
мислите за ересите в
ранното
християнство,които
бяха осъдени на
Вселенските
събори,в частност
арианство и
монофизитизъм.Благо
даря
krasi_vratza   07.09 14:46
IZKAM ,DA POMOLJ ZA
NASARCENIE!
admin   07.09 08:39
Уважаеми, моля
преди да пишете
тук, помислете дали
това си струва да
бъде видяно от
всички. Бъдете благ
ословени!

БЛОГ
 
Детайли за постинга
/Разгледан 1661 пъти/

09.12.2015 -  ognenplamak -  Пробивна молитва-Чък Пиърс  
Bookmark and Share

ПРОБИВНАTA МОЛИТВА
Чувствал ли си се заклещен и притиснат в живота си? Притиснат в тясно място, от където не можеш да излезеш, за да идеш до следващото място, което Бог има за теб? Може би си бил потънал в болест, дълг, скръб, без работа, нездравословно взаимоотношение, загубил си вяра в Бога или друго. Почти всеки се е чувствал сразен поради това, че не е могъл да пробие през ситуацията, в която е бил. Пробива през много ситуации в живота може да бъде дълъг процес, който ще изпита нашата способност на издръжливост и вяра, че Бог ще ни доведе до ново място. Може също да чувстваме, като че дяволът ни е надхитрил, вместо обратното – ние него.
В книгата си „Разчупващото помазание“, Барбара Уодър писа:
„Господ има голям дял на притежание за нас, но ще се изисква голяма вяра и издръжливост. Бог непрестанно поставя нови завоевания пред нас, за да развива нашата вяра и издръжливост на по-високо ниво. Ние можем да решим да спрем и прекъснем по някое време, защото проходът изглежда много труден или непобедим. Ние може би сме изморени и отегчени от борбата. Искаме да седнем, да починем и живеем живота си по-леко. Но правейки това, ние никога няма да стигнем нашият потенциал, защото страхът и умората са ни връхлетели на прага. Някои взимат това решение и се провалят да достигнат тяхната съдба.
Павел каза, че той продължава да натиска, да достигне това, което е възнамерявал да достигне: „Не че съм сполучил вече, или че съм станал вече съвършен; но се впускам в гонитба, дано уловя, понеже и аз бях уловен от Христа Исуса. Братя, аз не смятам, че съм уловил, но едно правя – като забравям това, което е назад, и се простирам към това, което е напред, впускам се към прицелната точка за наградата на горното призвание от Бога в Христа Исуса (Филипяни 3:12-14).“
Бог „улови“ Павел не само, за да го обърне, но също, за да го използва, да изпълни голямо служение, да донесе евангелието до езичниците в много народи. Павел натискаше, независимо многото изпитания.
Врагът често ще ни хване в погрешен цикъл, за да затрудни обстоятелствата ни. Той се опитва да отслаби вярата ни, да ни разочарова и ни държи да продължим около Синайската планина, докато толкова се уморим, че дори забравим, че има Обещана земя; дори можем да видим отчаяние да идва в тази област, която Сатана е държал в плен. Ние трябва да използваме силата на пробивната молитва, да разбие погрешният цикъл на неверие и декларираме пробив във вражеския план.
Да пробием, означава – да причиним нещо да се разпадне чрез сила, да разделим на парчета чрез разтрошаване, да го пръснем и пробием път, причинявайки разделяне и прекъсване на бариерата (препятствието) и да отстраним вражеската операция. Това е термин, който означава офанзивно нападение, пробиване на път, който прониква и продължава извън рамките на защитната линия при война, внезапен напредък и придвижване в знание или техника, придвижване през препятствие и нарушаване на продължаването или потока на стара система.
Има време, когато Бог ни вика да използваме молитви, с които да разбием силата на врага.
Едно от имената и характеристиките на Бога е Разбивач. „Онзи, който разбива, излезе пред тях; те разбиха и заминаха за портата и излязоха през нея; царят им замина пред тях и Господ е начело пред тях“ (Михей 2:13).
Бог е готов да установи Себе Си на портите на нашия живот, семейства, взаимоотношения, църкви, градове и нации. Ето някои от принципите и придружаващите резултати на пробивната сила:
1. НАШАТА СВЕТЛИНА ЩЕ ИЗГРЕЕ (Исая 59:8). Светлината прогонва тъмнината. Затова, за да може светлината ни да изгрее, ние трябва да молим Бог да премахне всяка тъмнина в нас. Когато светлината ни изгрее, ние сме способни да пробием в ново място. Два отлични принципа за излизане от тъмнина в светлина включват поста и даването. Трябва да питаме Бог дали има специфичен пост, за който ни извиква, с цел да пробием тъмнината. Също, ако желаем да дадем (дарения) на места, на които не сме желаели да даваме преди, ние може да бъдем изненадани как Бог ще пробие нов път на снабдяване.
2. ЗДРАВЕТО НИ СКОРО ЩЕ РАЗЦЪФНЕ (Исая 58:8). Господ довежда тялото Си от скръб към слава. Болести, които са ни измъчвали много години – ще напуснат. Ние трябва да декларираме, че тези скрити места на скръб ще бъдат изложени и разкрити, за да бъдем направени цели. Както Ана (1 Царе 1-ва гл.) имаме нужда да помолим Господ да погледне на нашите страдания и болки и ни направи плодоносни.
3. НОВА ПЕСЕН ЩЕ БЛИКНЕ (Исая 52:9). Много пъти, когато в Словото на Бога, е ставал пробив, виждаме как хората пеят и се радват. Моисей и Мариам пяха, когато излязоха от Египет. Дебора пя, когато победи мидиамците. Когато пробием, ние трябва да се радваме с песни и изпълним въздуха с хваления към Бога.
4. ОБНОВЕНА РАДОСТ ЩЕ СЕ ИЗДИГНЕ В ДУХА НИ. „…не скърбете, защото радостта в Господа е вашата сила“ (Неемия 8:10). Това е чудно описание как Божиите хора дойдоха до разбиране на заветните си благословения. Неемия каза на хората да не скърбят за неуспехите, но вместо това да възкликнат в радост. Момента, в който пробием и разберем истината, която е била скрита от нас, нова песен и радост се издигат в нас.
5. РАДОСТА ПРИЧИНЯВА ЗАПУСТЕЛИТЕ МЕСТА ДА БЪДАТ ВЪЗСТАНОВЕНИ. Помазанието, което пробива причинява освобождаването на утеха (Исая 52:9). Тази утеха възстановява това, което е било запустяло и безплодно и прави местата, които са били разрушени да бъдат съградени отново.
6. НОВА СИЛА ЩЕ СЕ ИЗДИГНЕ В ДУХА НИ. „Онези, които чакат Господа, ще подновят силата си, ще се издигнат с крила като орли“ (Исая 40:31). Ние ще бъдем способни да увеличим силата си, от която имаме нужда, за да победим планините по пътя си.
Размишлявайки върху молитвите, които надхитрят врага, ние трябва да позволим на Бог да пробие за нас по нов начин. Време е за Бог да пробие, Църквата да направи пробив и стратегиите на дявола да бъдат разбити!
Нека Бог прочете листа ви
Много пъти, когато врагът дойде против нас и ние имаме нужда от пробив, ние се опитваме да хванем всеки един около нас да слуша проблемите ни. Наистина, ние би трябвало да представим случаят ни пред Господа. В 4 Царе 18,19 гл., виждаме, че Сенахирим, враг на Божия завет, превземаше всичко по пътя си. Този владетел заплаши да победи цар Езекия и града Ерусалим. Когато Езекия беше в най-голямото изпитание на живота си, той се допита до Бога.
Много пъти врагът ще привлече погледа ни към това, което прави и ще ни убеди, че ние сме следващите на линия. Когато Езекия получи заплашителното писмо от Сенахирим, той представи това писмо на Бога, като пророчески акт. Ние трябва да напишем заплахите на дявола против нас на един лист и го издигнем към Господа. Това произвежда ред в мисленето ни, дава ни стратегия и павира пътя за Господа да прати помощ, да пробие и надхитри врага ни.

Коментари


  « НазадНачало |  Facebook |  Twitter |  Пишете ни |  Условия за ползване на сайта

2007-2018 Copyright © "Двама за Христос". Всички права запазени.   Дизайн: inet-partner.com